GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802003012016 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Ders 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı çocuklarda görülen hastalıkların tanımlanması, tıbbi terimlerin açıklanması ve hastalıklarda uygulanan beslenme tedavilerinin öğretilmesidir. Bu derste teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı pratikler de yapılmaktadır.


Doç. Dr. Reci MESERi, Dr. Ezgi KARATAŞ


1 Öğrenciler sağlıklı bir bebeğin beslenme gereksinimlerini bilir
2 Öğrenciler anne sütünün içeriğini, bebeğe ve anneye olan yararlarını bilir
3 Öğrenciler tamamlayıcı beslenmeye geçişi bilir
4 Öğrenciler prematürelik durumunda beslenmeyi bilir
5 Öğrenciler fazla kilolu/şişman çocuğun takibini yapabilir.
6 Öğrenciler bebeklik ve çocukluk çağı hastalıklarında (PEM, yanık, gastrosistem hastalıkları vb.) tıbbi beslenme tedavisi vermeyi bilir

Birinci Öğretim


Yok


Bu ders YILLIK bir derstir. Belirtilen 2 vize, 1 quiz, 1 final yıllık olarak düşünülmelidir.


Dünyada ve Türkiye’de anne ve bebeklerin durumu, Motor-mental gelişim, Bebek beslenmesi, Anne sütü, Ek besinlere geçiş, Mamalar, Prematüre bebekte beslenme, PEM–Enfeksiyon, Şişman çocukta beslenme, Konjenital kalp hastalıklarında beslenme, Karaciğer & pankreas hastalıklarında beslenme, Gastrointestinal sistem hastalıklarında beslenme, Cerrahi hastalıklarda & yanıkta beslenme,


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dünyada ve Türkiye’de anne ve bebeklerin durumu
2 Motor-mental gelişim
3 Bebek beslenmesi Sağlıklı bebeklerde besin ögesi ve sıvı gereksinmesi hesaplamaları
4 Anne sütü
5 Tamamlayıcı beslenmeye geçiş Anne sütü ve tamamlayıcı beslenme ile ilgili uygulamalar
6 Bebek mamaları Mama içerikleri ile ilgili hesaplamalar
7 Prematüre bebeklerde beslenme Prematürelerde besin ögesi ve sıvı gereksinimlerinin hesaplanması
8 Ara sınav
9 Protein-enerji malnütrisyonu & Enfeksiyon hastalıklarında beslenme PEM'li bebek/çocuk için olgu çözümleri
10 Şişman çocukta beslenme Şişman çocuk ve adölesanlarda olgu çözümleri
11 Karaciğer & pankreas hastalıklarında beslenme Karaciğer hastalıklarında olgu tartışması
12 Gastrointestinal sistem hastalıklarında beslenme I Laktoz intoleransı, çölyak, Crohn, kısa bağırsak sendromu olgu çözümleri
13 Gastrointestinal sistem hastalıklarında beslenme Laktoz intoleransı, çölyak, Crohn, kısa bağırsak sendromu olgu çözümleri
14 Cerrahi hastalıklarda & yanıkta beslenme Trakeaözofageal fistül, özofagus atrezisi ve yanıklı çocuk için olgu çözümleri

Shaw V. (Çev.Ed: Meseri R, Küçükerdönmez Ö, Urhan M) Klinik Pediatrik Beslenme. Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara, 2019. Köksal G, Gökmen Ö H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. Hatiboğlu Yayınevi. AnkaraYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 80
Quiz 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 6 84
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Ev Ödevi 3 4 12
Toplam İş Yükü (saat) 139

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 5 3 4 2 3 1 2 1 1 2
ÖÇ 2 4 5 5 1 3 4 1 3 4 1 2
ÖÇ 3 1 5 3 3 2 5 1 3 4 1 2
ÖÇ 4 4 5 4 2 1 4 3 2 1 1 2
ÖÇ 5 4 5 5 2 5 5 2 4 3 1 4
ÖÇ 6 5 5 5 2 2 4 3 2 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek