GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802004092016 BESLENMEDE GÜNCEL GELİŞMELER Ders 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Besin, beslenme ve diyetetik konularında seminer hazırlamayı öğretmek.


Öğr. Gör. Ezgi KARATAŞ


1 Çeşitli dergilerde yayınlanmış olan makalelerin nasıl okunması, yorumlanması gerektiğini öğrenir
2 Beslenme ve diyetetik alanındaki güncel konuları araştırma becerisi kazanır
3 Araştırılan verileri bir rapor veya seminer halinde yazmayı öğrenir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Besin, beslenme ve diyetetik alanında güncel konularda araştırma yapılması, konu seçilmesi, literatür taranması ve seminer yazımı


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel giriş
2 Bilimsel veri tabanlarının tanıtımı
3 Makale veya seminer yazımı
4 Seminer konusunun belirlenmesi
5 Seminer konusunun belirlenmesi
6 Konu ile ilgili kitap, makale ve diğer basılı materyal tarama
7 Konu ile ilgili kitap, makale ve diğer basılı materyal tarama
8 Konu ile ilgili kitap, makale ve diğer basılı materyal tarama
9 Konu ile ilgili kitap, makale ve diğer basılı materyal tarama
10 Konu ile ilgili kitap, makale ve diğer basılı materyal tarama
11 Konu ile ilgili bulunan materyallerin incelenmesi ve tartışılması
12 Konu ile ilgili bulunan materyallerin incelenmesi ve tartışılması
13 Seminerin başlıklarının ve içeriğinin oluşturulması
14 Seminerin başlıklarının ve içeriğinin oluşturulması

YokYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 4 16
Tartışma 3 3 9
Rapor Hazırlama 1 6 6
Seminer 2 20 40
Makale Yazma 5 4 20
Makale Kritik Etme 2 4 8
Bireysel Çalışma 11 1 11
Okuma 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 2 3 2 4 3 5 4 2 4 5
ÖÇ 2 2 5 5 2 4 3 5 4 2 4 5
ÖÇ 3 2 3 3 4 4 3 5 4 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek