GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802004022016 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK Ders 4 8 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı etikle ilgili kavramların tartışılması ve mesleki etik kuralların aktarılmasıdır.


Doç. Dr. Reci MESERİ


1 Etik kavramının önemini kavrayabilmesi
2 Mesleki etik, bilimsel etik ve uluslararası etik ilkeleri bilmesi,
3 Günlük yaşamda karşılaştıkları etik sorunları/ikilemleri tartışabilmesi
4 Klinik araştırmalar ve tedaviye yönelik girişimlerdeki etik yaklaşımları açıklayabilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste etikle ilgili kavramlar, tarihsel süreçte etik ilkelerin gelişimi anlatılmaktadır ve filmler aracılığı ile etik kavramlar tartışılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Etikle ilgili kavramlar
2 Etik İlkelerin tarihsel gelişimi, tarihteki etik dışı olaylar, Helsinki Deklerasyonu
3 Meslek etiği Bilimsel etik
4 Organ-doku nakli - kız kardeşimin hikayesi
5 Çatışma ve etik - Schindler'in listesi
6 Ötenazi - you don't know Jack
7 Sağlık Hakkı - John Q
8 AIDS, Mobbing - Philadelphia
9 Klonlama ve organ bağışı - Never Let Me Go
10 Bilimsel araştırma ve etik - Three Strangers
11 Aşı ve ilaç yerel üretimi - Aşı ile Gelen Sağlık
12 Beslenme savaşları - Fat Fiction
13 Ödev teslimi
14 Genel değerlendirme ve geribildirim

Etik tartışmaların yürütüleceği filmlerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Örnek Vaka İncelemesi 6 1 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 68

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 4 1 4 1 3 1 1 5 3 5
ÖÇ 2 1 2 1 4 1 3 1 1 5 2 5
ÖÇ 3 1 4 1 3 1 1 1 2 5 2 5
ÖÇ 4 1 4 1 1 1 1 1 1 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek