GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802004132016 BESLENME ARAŞTIRMALARI I Seçmeli Ders Grubu 4 7 2,00

Lisans


Türkçe


Danışmanın denetiminde beslenme ve diyetetik ile ilişkili güncel konularda seçilecek bir konuda literatür incelemesi yaparak araştırma planlamak ve yürütebilmek.


Doç. Dr. Özge Küçükerdönmez Doç. Dr. Reci Meseri Dr. Öğr. Üyesi Murat Urhan Dr. Öğr. Gör. Ezgi Karataş


1 Beslenme ve diyetetik ile ilişkili güncel konularda literatür incelemesi yaparak araştırma planlayabilir ve yürütebilir
2 Araştırma hipotezlerini ve sorularını oluşturabilir
3 Kütüphaneyi ve interneti kullanarak literatür araştırması yapabilir
4 Araştırma raporları ve makaleleri okuma becerisi kazanır
5 Makale veya araştırma raporlarını değerlendirerek araştırma projesi geliştirme becerisi kazanır

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Literatür taraması ve araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma hipotezi oluşturma, araştırmanın dizaynını belirleme, veri toplama


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Araştırmanın planlanmasında genel ilkeler
2 Literatür tarama ve araştırma konusunun belirlenmesi
3 Literatür tarama ve araştırma konusunun belirlenmesi
4 Literatür tarama ve araştırma konusunun belirlenmesi
5 Literatür tarama ve araştırma konusunun belirlenmesi
6 Araştırmayı planlama
7 Araştırmayı planlama
8 Araştırma etiğinin yazılması
9 Araştırma etiğinin yazılması
10 Verilerin toplanması
11 Verilerin toplanması
12 Verilerin toplanması
13 Verilerin toplanması
14 Verilerin toplanmasıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Tasarımı/Yönetimi 1 50
Alan Çalışması 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 3 1 3
Takım/Grup Çalışması 12 1 12
Proje Hazırlama 5 2 10
Proje Tasarımı /Yönetimi 5 2 10
Makale Kritik Etme 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 71

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 3 4 2 5 5 5 4 3 5 5
ÖÇ 2 5 1 1 2 4 4 4 3 1 5 5
ÖÇ 3 2 1 2 2 3 2 5 2 1 3 5
ÖÇ 4 2 1 2 2 3 2 4 2 1 3 5
ÖÇ 5 2 2 2 2 3 3 4 2 1 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek