GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002072018 BESİN MİKROBİYOLOJİSİ VE GÜVENLİĞİ Ders 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Gıdalarda bozulmaya neden olan ve insanlarda sağlık riski oluşturan mikroorganizmalar; gıda koruma ilke ve yöntemlerini, mikrobiyolojik gıda analiz yöntemlerini, gıda güvenliğiyle ilgili kriterlerin kullanımı öğretmeyi amaçlamaktadır.


Prof Dr Mustafa ATEŞ


1 1. Gıdalarda bulunana mikroorganizmalar ve gıda mikroorganizma ilişkilerinin önemini kavramak
2 2. Mikroorganizmaların gıdalara nerelerden ve nasıl bulaştığının kavranabilmesi
3 3. Gıdalardaki mikrorganizmaların gelişmelerini etkileyen iç faktörlerin kavranabilmesi
4 4. Gıdalardaki mikrorganizmaların gelişmelerini etkileyen dış faktörlerin kavranabilmesi
5 5. Gıdaların kalite kontrolünde kullanılan indikatör mikroorganizmaların neler olduklarınınn kavranılması
6 6. Gıdaların kalite kontrolünde kullanılan patojen mikroorganizmalarıve yaptıkları hastalıkların neler olduklarınınn kavranılması
7 7. Gıdaları mikrobiyal bulaşmadan koruma yollarının kavranılması
8 8. Çeşitli gıdalarda mikrobiyolojik analizlerin nasıl yapılabileceğinin kavratılması
9 9. Çeşitli gıdalarda mikrobiyolojik analizlerin nasıl yapılabileceğinin kavratılması
10 10. Gıdalarda yapılan mikrobiyolojik analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması becerisinin geliştirilmesi

Birinci Öğretim


Yok


yok


• Mikroorganizmalar ve gıda • Gıdalardaki indikatör ve patojen mikroorganizmalar • Gıdalarda mikrobiyolojik bozunmalar • Patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri Gıda güvenliği, Mikrobiyolojik kriterler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1 Mikroorganizma gıda ilişkileri
2 2 Gıdalarda önemli mikroorganizmalar ve bulaşma kaynakları
3 3 Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler (İç faktörler)
4 4 Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler (Dış faktörler)
5 5 Gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar (Gıda güvenliği ve sanitasyon indikatörleri)
6 6 Gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar (Gıda kalitesi indikatörleri)
7 7 Probiyotikler
8 8 Arasınav
9 9 Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar
10 10 Gıda muhafaza ilkeleri
11 11 Et ve et ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemler
12 12 Süt ve süt ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri
13 13 Yumurta ve yumurta ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri
14 14 Meyve- sebze ve meyve sebze ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri
15 15 Konserve gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar
16 16 Final Sınavı

• Ünlütürk, A. ve Turantaş, F. “Gıda Mikrobiyolojisi” Mengi Tan Basımevi, İzmir (2015). • Tortorello, M. L.” Food Microbiological Analysis : New Technologies IFT Basic Symposium Series ; 12” CRC Pres. 1997 • Schmidt, R.H., Rodrick, G.E. Food Safety Handbook John Wiley & Sons Publication 2003 • Guha- Khasnobis, B., Acharya S.S., Davis B. “Food security” Oxford Universty Pres. 2007. • Babu S.C., Sanyal P. “Food Security, Poverty and Nutrition Policy Analysis”Academic Press is an imprint of Elsevier. 2009 • Ray B., Bhunia A. “Fundamental_Food_Microbiology” CRC Press 2008 • Heperken D. Temel gıda mikrobiyolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık 2016, • Aran N. Gıda Biyoteknolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık 2012


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 2 16 32
Problem Çözümü 2 1 2
Tartışma 8 1 8
Soru-Yanıt 10 1 10
Gözlem 5 1 5
Beyin Fırtınası 6 1 6
Rapor Hazırlama 4 1 4
Rapor Sunma 4 1 4
Okuma 2 1 2
Performans 2 1 2
Toplam İş Yükü (saat) 77

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 4 5
ÖÇ 4 4 5
ÖÇ 5 4 5 5
ÖÇ 6 5 4
ÖÇ 7 5 5
ÖÇ 8 5 5 5
ÖÇ 9 4 5 5
ÖÇ 10 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek