GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802003032018 YETİŞKİN HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ Ders 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı beslenmenin sağlık açısından önemini kavramak, pekiştirmek ve edinilmiş beslenme bilgilerini sentezleyebilmek, yetişkin hastalıklarının tıbbi beslenme tedavisinde teorik bilgi ve pratik uygulamaları öğrenmek ve deneyim kazanmaktır.


Doç. Dr. Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ Öğr. Gör. Ezgi KARATAŞ


1 Yetişkinlerde görülen akut ve kronik hastalıkların epidemiyolojisi, etiyolojisi, biyokimyasal bulguları, klinik belirtileri, komplikasyonları ve mekanizmasını öğrenerek beslenme ile ilişkisini yorumlar.
2 Hastalıkların önlenmesinde yeterli ve dengeli beslenmenin önemini kavrar.
3 Hastaların beslenme durumlarını saptar ve değerlendirir.
4 Yetişkinlerde görülen akut ve kronik hastalıklarda bireye özgü tıbbi beslenme tedavisini planlamayı, uygulamayı ve izlemeyi öğrenir.
5 Bireye özgü beslenme eğitimi verebilme becerisine sahip olur.

Birinci Öğretim


Yok


Bu ders YILLIK bir derstir. Belirtilen 2 vize, 1 quiz, 1 final yıllık olarak düşünülmelidir.


Karaciğer/Safra/Pankreas Hastalıkları, Böbrek Hastalıkları, Test Diyetleri, Solunum Sistemi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, AIDS, Besin Allerjileri, Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklar, Enteral ve Parenteral Beslenme, Kanser, Yanık, Cerrahi Hastalıklar (Preop/Postop Beslenme): Tanı, patofizyolojik süreçler, tıbbi beslenme tedavi ilkeleri ve pratik uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Karaciğer Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi - I Karaciğer hastalığına özgü hastanın günlük enerji ve makro besin ögesi gereksinimlerinin hesaplanması, karaciğer yağlanması ve hepatit ile ilgili olgu çözümleri.
2 Karaciğer Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi - II Siroz ile ilgili olgu çözümleri
3 Safra Kesesi & Pankreas Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi Safra kesesi hastalıkları, akut / kronik pankreatit ile ilgili olgu çözümleri
4 Quiz Quizde çıkan olguların çözülmesi ve tartışılması
5 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi, Test Diyetleri KOAH'da tıbbi beslenme tedavisi ilkeleri ve olgu çözümleri, test diyetleri ile ilgili örnek menülerin oluşturulması
6 Enfeksiyon Hastalıkları & AIDS ve Tıbbi Beslenme Tedavisi Enfeksiyon ile ilgili günlük enerji ve makro besin ögesi gereksinimlerinin hesaplanması ve olgu çözümü
7 Nörolojik Hastalıklar ve Tıbbi Beslenme Tedavisi Nörolojik hastalıklar (Parkinson, Alzheimer, İnme, Guillian Barre, Multiple Skleroz, Myastenia Gravis, ALS vb.) ile ilgili olgu çözümleri
8 Psikiyatrik Hastalıklar ve Tıbbi Beslenme Tedavisi Olgu çözümleri (psikiyatrik hastalıkta kullanılan ilaç türüne göre TBT)
9 Ara Sınav Ara sınavda çıkan olguların çözülmesi ve tartışılması
10 Böbrek Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi - I Akut/Kronik Glomerulonefrit, Nefrotik Sendrom ve Akut Böbrek Yetmezliği ile ilgili olgu çözümleri
11 Böbrek Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi- II Kronik Böbrek Yetmezliği, Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz ile ilgili olgu çözümleri
12 Enteral & Parenteral Beslenme Enteral ve parenteral beslenme ile ilgili olgu çözümleri
13 Kanser, Kanserden Korunma ve Tıbbi Beslenme Tedavisi Kanser ile ilgili olgu çözümleri
14 Yanık, Cerrahi Hastalıklarda Preop ve Postop Dönemlerde Tıbbi Beslenme Tedavisi Yanık olgularında günlük enerji ve besin ögelerinin hesaplanması ve olgu çözümü, Cerrahi hastalıklar (preop-postop dönem) ile ilgili olgu çözümleri

1. Mahan, L. K., Raymond, J. L. (2016). Krause's Food & the Nutrition Care Process (14th Edition), USA: Elsevier. 2. Raymond, J.L., Morrow, K. (2020). Krause and Mahan’s Food & The Nutrition Care Process (15th Edition), USA: Elsevier. 3. Escott-Stump, S. (2015). Nutrition and Diagnosis-Related Care (8th Edition), USA: Wolters Kluwer. 4. Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2019). Diyet El Kitabı (10.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi 5. Tüfekçi Alphan, E. (2013). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Ankara : Hatiboğlu Yayınevi. 6. Mercanlıgil, S., Dağ, A. (2013). Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara: Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını. 7. Tayfur, M. (2014). Diyetisyenin Çalışma Rehberi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi. 8. Gündoğdu, H. (çev.ed.). (2013). Klink Nütrisyonun Temelleri (4.Baskı), Pelin Ofset: Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 80
Quiz 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 3 3
Bütünleme Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Quiz için Bireysel Çalışma 3 2 6
Ev Ödevi 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 149

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 3 3 1 1 5 5 1 1 1 5
ÖÇ 2 4 5 4 1 4 3 5 3 5 4 3
ÖÇ 3 5 5 5 1 5 3 5 3 5 3 5
ÖÇ 4 5 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 1 4 4 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek