GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002042019 BESLENME BİYOKİMYASI II Ders 2 4 5,00

Lisans


Türkçe


Vitaminler ve minerallerin insan bedeninin biyokimyasal süreçlerindeki rolünü ve bu mikrobesin ögelerinin birbiriyle olan etkileşimini teorik olarak açıklamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Murat URHAN


1 Vitamin ve minerallerin kimyasal yapılarını, vücuttaki sindirim emilim ve dokulara dağılım süreçlerini açıklayabilir.
2 Vitamin ve minerallerin insan bedeninin metabolik süreçlerindeki rollerindeki tanımlayabilir.
3 Vitamin ve minerallerin insan bedenindeki metabolik süreçlerde bu mikrobesin ögelerinin birbirleriyle olan etkileşimleri ifade edebilir.
4 Vitamin ve minerallerin yetersiz veya fazla alımı durumunda oluşan klinik durumları açıklayabilir.
5 Adipoz dokuyu tanımlar, bu dokudan salgılanan adipokinleri ve bu adipokinlerin metabolizma ve sağlık üzerine olan etkilerini tanımlayabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Vitamin ve minerallerin yapıları, emilim süreçleri, bedendeki dağılımları, katıldıkları ana metabolik yollar, yetersiz veya fazla alımlarında görülen biyokimyasal değişikler incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Adipoz Doku Biyokimyası
2 Vitamin Biyokimyasına Giriş
3 Yağda Eriyen Vitaminler A vitamini E vitamini
4 Yağda Eriyen Vitaminler D vitamini K vitamini
5 Suda Eriyen Vitaminler Tiamin Riboflavin
6 Water Soluble Vitamins Niasin Biyotin Folat Pantotenik Asit
7 Suda Çözünen Vitaminler B6 vitamini B12 vitamini Karnitin
8 Suda Eriyen Vitaminler Kolin İnositol C vitamini
9 Ara Sınav
10 Mineral Biyokimyasına Giriş Kalsiyum
11 Su ve Elektrolitlerin Biyokimyası
12 Mineraller Fosfor Magnezyum Kükürt
13 Mineraller Demir Manganez Flor
14 Mineraller İyot Selenyum Bakır

1. Harvey, R., Ferrier, D. Lippincott Biyokimya 5. Baskı. Çeviri Editörü : Prof. Dr. Engin Ulukaya , Nobel Tıp Kitabevleri . 2. Aksoy, M. Beslenme Biyokimyası, Hatiboğlu Yayın Evi, 2010. Ankara. 3. Nelson, D.L., Cox, M.M. Lehninger-Biyokimyanın İlkeleri, Çeviri Editörü: Y. Murat Elçin. Palme Yayınevi. 4. Brody T. Nutritional Biochemistry, II. edition Academic press San Diego,1999.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 13 1 13
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
Okuma 7 1 7
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 4 1 4 1 5 4 5 4 5
ÖÇ 2 5 5 4 1 4 1 5 4 5 4 5
ÖÇ 3 5 5 4 1 4 1 5 4 5 4 5
ÖÇ 4 5 5 4 1 4 1 5 4 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 4 1 4 1 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek