GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002082019 ETKİLİ KONUŞMA Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; kendilerinin ve diğerlerinin farkına vararak, olası sorunların çözümünde empati becerilerini de kullanarak doğru iletişim kurmalarını sağlamaktır.

Yok


Yok


İletişim kavramı, benlik ve bilinç, algılama ve fenomen, farkına varma ve varoluş, iletişimde dinlemenin rolü, iletişim tipleri, tutumlar ve davranışlar, savunma mekanizmaları, sürtüşme ve çatışmalar, iletişimde önyargılar ve empatinin yeri, duygusal zeka, iletişimde kültürün önemi, sık yaşanılan iletişim sorunları ve etkili sunum teknikleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

Sillars,S. İletişim, M.E.B. 1995 Gürüz,D.&Eğinli,A. İletişim Becerileri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008 (1. Baskı) Schober,O. Beden Dili, ARION, 2003


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek