GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802003122019 YAZ UYGULAMASI ( TOPLUM BESLENMESİ ) Ders 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Toplumun beslenme durumunu ve beslenme alışkanlıklarını saptamak ve değerlendirmek, yeterli ve dengeli beslenme konusunda bireyi ve toplumu bilinçlendirmek ve eğitmektir.


Doç. Dr. Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ Doç. Dr. Reci MESERİ Öğr.Gör. Dr. Murat URHAN Öğr. Gör. Ezgi KARATAŞ


1 Toplumun beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanmasında ve değerlendirilmesinde bilgi ve beceri sahibi olur.
2 Bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi konusunda beceri sahibi olur
3 Beslenme sorunlarını çözme yöntemlerini öğrenir.
4 Beslenme sorunların nedenleri ve çözüm yolları konularında bilgi sahibi olur.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Toplumun beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, çözüm yollarına ilişkin becerilerin alan uygulaması ile geliştirilmesi, bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi, özel gruplar için beslenme eğitim programlarının/ materyallerinin geliştirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Beslenme Eğitimi İlke ve Uygulama Yöntemleri Beslenme Eğitim Yöntemleri ile İlgili Pratik Uygulamalar
2 Eğitim Konularının Hazırlanması I Eğitim Konusuna Uygun Materyal Geliştirme I
3 Eğitim Konularının Hazırlanması II Eğitim Konusuna Uygun Materyal Geliştirme II
4 Eğitim Konularının Hazırlanması III Eğitim Konusuna Uygun Materyal Geliştirme III
5 Araştırma Planlama ve Yöntemleri I Araştırma Planlama (sınıf içi pratik)
6 Araştırma Planlama ve Yöntemleri II Veri Toplama Formunun Hazırlanması
7 Eğitim Konularının Sunumu I Sahada Toplum Beslenmesi Uygulaması
8 Eğitim Konularının Sunumu II Sahada Toplum Beslenmesi Uygulaması
9 Eğitim Konularının Sunumu III Sahada Toplum Beslenmesi Uygulaması
10 Verilerin Girişi- SPSS Sahada Toplum Beslenmesi Uygulaması
11 İstatistiksel Değerlendirme Yöntemleri I Sahada Toplum Beslenmesi Uygulaması
12 İstatistiksel Değerlendirme Yöntemleri II Veri Girişlerinin Yapılması
13 Rapor Yazım Kuralları Tabloların Oluşturulması
14 Sonuç Raporunun Sunumu Genel Değerlendirme

1. T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Beslenme Rehberi 2015, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1031 (ISBN : 978-975-590-608-9), Ankara, 2016. 2. T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı, Beslenme Bilgi Serisi I (T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 726), Beslenme Bilgi Serisi II (T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727) , Ankara, 2012. 2. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü/ T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Müdürlüğü / H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Toplumun Beslenmede Bilinçlendirilmesi Saha Personeli için Toplum Beslenmesi Programı Eğitim Materyali, Ankara, 2002.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Var


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 6 84
Problem Çözümü 2 1 2
Tartışma 2 1 2
Takım/Grup Çalışması 3 1 3
Gözlem 2 2 4
Alan Çalışması 5 2 10
Rapor Hazırlama 1 2 2
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 2 1 2
Ev Ödevi 3 2 6
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 4 1 5 5 5 5 4 2 5
ÖÇ 2 3 5 4 1 5 5 5 4 5 2 2
ÖÇ 3 3 5 5 1 5 5 4 5 4 5 2
ÖÇ 4 3 5 5 1 5 5 4 5 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek