GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802004102019 KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR Seçmeli Ders Grubu 4 8 2,00

Lisans


Türkçe


Klinikte yetişkin hastalarda uygulanan tıbbi beslenme tedavisinin izlemini yapması ve deneyim kazanması, karşılaşılan sorunlar karşısında çözüm bulma becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ


1 Klinik diyetisyenin görev ve yetkilerini kavrar.
2 Klinikte hastanın beslenme durumunun saptanmasında, değerlendirmesinde ve izleminde temel prensipleri kavrar.
3 Farklı diyet uygulamalarına bakış açısı kazanır.
4 Hastanın tıbbi beslenme tedavisini planlayabilir.
5 Karşılaşılan beslenme ile ilgili sorunlara çözüm getirerek, tıbbi beslenme tedavisinde değişikliğe gidebilme becerisi kazanır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Klinikte yatan yetişkin hastalarda beslenme durumunun saptanması, değerlendirilmesi ve izlenmesi; tedavisi sırasında uygulanacak tıbbi beslenme tedavisinin planlanması, izlenmesi ve karşılaşılabilecek sorunlara çözüm getirilmesi ile ilgili becerilerinin öğretimini içerir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Klinik Diyetisyeninin Görevleri, Yetkileri ve Çalışma Prensipleri
2 Klinikte Yatan Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması ve Değerlendirilmesi
3 Klinikte Yatan Hasta İçin Uygulanan Beslenme Tarama Testleri
4 Klinikte Uygulanan Tıbbi Beslenme Tedavisi İlkeleri ve İzlem
5 Klinikte Uygulanan Farklı Tıbbi Beslenme Tedavilerine Bakış
6 Örnek Olgunun Hazırlanması ve Sunumu
7 Örnek Olgu Sunumu - I
8 Örnek Olgu Sunumu - II
9 Ara Sınav
10 Olgu Sunumları ve Tartışma - I
11 Olgu Sunumları ve Tartışma - II
12 Olgu Sunumları ve Tartışma - III
13 Olgu Sunumları ve Tartışma - IV
14 Olgu Sunumları ve Tartışma - V

1. Mahan, L. K., Raymond, J. L. (2016). Krause's Food & the Nutrition Care Process (14th Edition), USA: Elsevier. 2. Raymond, J.L., Morrow, K. (2020). Krause and Mahan’s Food & The Nutrition Care Process (15th Edition), USA: Elsevier. 3. Escott-Stump, S. (2015). Nutrition and Diagnosis-Related Care (8th Edition), USA: Wolters Kluwer. 4. Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2019). Diyet El Kitabı (10.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi 5. Tüfekçi Alphan, E. (2013). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Ankara : Hatiboğlu Yayınevi. 6. Mercanlıgil, S., Dağ, A. (2013). Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara: Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını. 7. Tayfur, M. (2014). Diyetisyenin Çalışma Rehberi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi. 8. Gündoğdu, H. (çev.ed.). (2013). Klink Nütrisyonun Temelleri (4.Baskı), Pelin Ofset: Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 5 1 5
Tartışma 7 1 7
Örnek Vaka İncelemesi 1 3 3
Bireysel Çalışma 4 1 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Ev Ödevi 3 1 3
Toplam İş Yükü (saat) 58

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 5 4 3 1 5 5 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 1 1 5 4 1 5 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 1 1 3 5 1 5 4 2
ÖÇ 4 5 5 5 1 1 5 5 1 5 5 4
ÖÇ 5 5 5 5 1 1 5 5 1 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek