GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802003172019 TOPLUMDA BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bireyin ve toplumun beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntemleri ve beslenme durumunu tarama testlerini/araçlarını kullanarak hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumlarının saptanmasını öğretmek ve ve pratikte uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.


Doç. Dr. Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ


1 Toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi kavramlarını tanımlar ve toplum sağlığı diyetisyeninin çalışma alanlarını, önemini ve görevlerini açıklar.
2 Toplumsal ve bireysel olarak beslenme durumu tarama ve saptama yöntemlerini öğrenir ve uygular.
3 Antropometrik ölçümleri, vücut bileşimini ve bazı biyofizik yöntemleri yorumlar ve uygular.
4 Biyokimyasal bulguları ve klinik belirtileri yorumlar.
5 Besin tüketimi kayıt yöntemlerini tanımlar, besin tüketim kayıtlarını uygular ve ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
6 Sağlık istatistikleri, yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları ile ekolojik etmenleri saptar ve yorumlar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni, beslenme epidemiyolojisi, beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntemler, antropometrik ölçümler ve uygulaması, klinik belirtiler, biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, besin tüketim araştırmaları, sağlık istatistikleri ve ekolojik etmenler hakkında bilgi verilmesini içerir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Toplum Beslenmesi ve Beslenme Epidemiyolojisi, Toplum Beslenmesi Diyetisyeninin Çalışma Alanları ve Görevleri
2 Beslenme Durumunun Saptanması
3 Antropometrik Ölçümler
4 Antropometrik Ölçümler (Uygulama)
5 Vücut Bileşimi Saptama Yöntemleri
6 Biyokimyasal Yöntemler I
7 Ara Sınav
8 Biyokimyasal Yöntemler II
9 Klinik Belirtiler
10 Besin Tüketim Araştırmaları I
11 Besin Tüketim Araştırmaları II
12 Beslenme Yazılımları (Uygulama)
13 Beslenme Durumu Tarama Testleri
14 Sağlık İstatistikleri ve Ekolojik Etmenler

1. Pekcan, G. (2011). Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Ed. A. Baysal ve ark.), Hatiboğlu Yayınevi: Ankara. 2. Gibson, R.S. (2005). Principles of Nutritional Assessment, Oxford University Press, NY: USA. 3. Preedy, V.R. (2012).Handbook of Anthropometry, Springer New York Dordrecht Heidelberg, London 4. Zakaria, N., Gupta, D. (2020). Anthropometry, Apparel, Sizing and Design, Woodhead Publishing: United Kingdom. 5. Lohmann, T,G, Roche, A.F. Martorell. R. (1988). Anthropometric Standardization Reference Manual, Human Kinetics Books, Champaign. 6. Jelliffe, D.B., Jelliffe, E.F.P. (1989). Community Nutritional Assessment. Oxford University Press. 7. Lee RD, Nieman DC (2007). Nutritional Assessment (4th Edition). McGrawHill: Boston.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
Ev Ödevi 3 3 9
Toplam İş Yükü (saat) 91

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 1 5 4 5 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 1 5 4 5 3 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 5 1 5 2 5 4 5 5 5
ÖÇ 6 3 1 1 1 5 1 4 2 1 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek