GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
803002162019 DİJİTAL OKURYAZARLIK Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencinin dijital araçları ve dijital medyayı etkin olarak kullanabilmesini, dijital içeriklere erişim, analiz ve araştırma becerisi kazanabilmesini ve kendi dijital içeriklerini temel düzeyde üretebilmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Yurdagül Bezirgan Arar


1 Dijital kültür, platformlar ve teknolojilere ilişkin kavram ve terimleri bilir.
2 Dijital platformları ve dijital medyayı etkin ve bilinçli olarak kullanabilme becerisi edinir.
3 Dijital platformlarda temel düzeyde içerik üretebilir.
4 Dijital platformlardaki içeriklere ilişkin, risk ve faydaları ayıredetme yeteneği kazanır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersin içeriği, dijital çağda ve dijital kültürde bilinçli bir kullanıcı ve üretici olmaya yönelik temalardan oluşmaktadır. Bu temalar, dijital teknolojilerin ve dijital platformların kavramsal çerçevesi, kullanımı, temel stratejileri, risk ve faydaları, bilgi erişimi, paylaşımı, kontrolü ve üretimine yöneliktir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dijital okuryazarlık kavramı ve kapsamı
2 Dijital kültür, kuşaklar ve kimlikler
3 Dijtal teknolojiler ve dijital tabanlı platformlar
4 Dijtal çağda bilgiye erişim ve araştırma
5 Algoritmalar ve işleyişi
6 Dijital çağda gizlilik, güvenlik ve mahremiyet
7 Korsanlık ve hack kültürü
8 Ara Sınav
9 Dijital vatandaşlık
10 Dijital platformda bilgi: paylaşım, kalite ve doğruluk
11 Dijital doğrulama araçları ve platformlar
12 Dijtal içerikler: Türleri okuma ve analiz
13 Dijital platformlarda temel düzey içerik üretimi I
14 Dijital platformlarda temel düzey içerik üretimi II
15 Dijital alışveriş ve tüketim kültürü
16 Final Sınavı

1) Handley, A. – Chapman, C.C. (2012), Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları, İstanbul: Mediacat Yayıncılık. 2) Hall, F. (2014). Dijital Yayıncılık. İstanbul: Profil Yayıncılık. 3) Türkoğlu, T. (2013). Dijital Tefekkür, İstanbul: Beyaz Yayınları. 4) Palfrey, J. and Gasser, U. (2016), Doğuştan Dijital, İstanbul: İKÜ Yayınları. 5) Chatfield, T. (2013). Dijital Çağa Nasıl Uyum Sağlarız. İstanbul: Sel Yayıncılık.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 6 42
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek