GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802003192020 BESİNLERLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER Ders 3 5 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; 1.öğrencilerin kalite ve kalite ile ilgili temel kavramlar ile kalite sisteminin organizasyonunda ele alınan kriterleri, gıda kalitesi ve gıda kalitesini oluşturan temel faktörleri öğrenmesi, gıdaların duyusal özellikleri ile duyusal değerlendirmenin önemi, besleyici öğeler, gıda katkı maddeleri, gıda kontaminasyonu ve öneminin kavranması amaçlanmaktadır. 2. öğrencileri gıda kalitesinin sağlanmasında sorumlu ve uymak zorunda oldukları ulusal ve uluslararası gıda mevzuatı hakkında bilinçlendirmektir. Dersin bu bölümünde, hukukun temel kavramları, gıda hukuku ve gıda mevzuatı, gıda kontrolu için gereklilik ve gıda kontrol sisteminin organizasyonu, Türkiye’de gıda yasası ve yönetmeliklerin tanıtımı ve uluslararası gıda mevzuatı bilgileri verilmektedir.


Prof. Dr. Gülden OVA


1 1. Gıda kalitesini oluşturan bileşenlerin öneminin kavranması
2 2. Gıda güvenliğinin önemi, gıda kalitesi bileşenleri ile gıda güvenliği arasındaki ilişkinin bağlantılarının kavranması
3 3. Gıda kalitesinin ölçülmesinde kullanılacak resmi yöntemlerin hangilerinin olduğu ve bunlara hangi kaynaklardan ulaşılabileceğinin kavranması
4 4. Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi,
5 5. Gıda kalite karakteristiklerinin neler olduğunun kavranması
6 6. Gıdaların duyusal özelliklerinin ve Gıdaların duyusal olarak değerlendirilmesinin kalite açısından öneminin kavranması
7 7. Gıda maddelerinde oluşan kontaminantların kalite açısından öneminin kavranması ve Gıda katkı maddelerinin öneminin kavranması
8 8. Toplum yaşamında hukukun önemini kavramak ve hukukun temel kavramlarını öğrenme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kalite, kalite kontrol, toplam kalite kavramları ve Kalite kontrol aktivitelerinin tarihsel gelişimi, Gıda kalite sağlama sistemleri- HACCP, GMP, GHP, GDP, Gıda kalite karakteristiklerinin tanımı ve sınıflandırılması, Gıdaların duyusal özellikleri, görünüş, renk, , doku, vizkozite, Gıdaların duyusal değerlendirilmesi, Gıda maddelerinde kontaminantlar, tarımsal kalıntılar, çevresel faktörlerle oluşan kontaminasyon, gıda ile ilgili her faaliyette sorumlu olunan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler anlatılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kalite, kalite kontrol, toplam kalite kavramları ve Kalite kontrol aktivitelerinin tarihsel gelişimi Gıda kalitesi ve kontrolüne ait temel tanımlamalar ve açıklamalar Gıda kalite sağlama sistemleri- HACCP, GMP, GHP, GDP
2 Gıda kalite karakteristiklerinin tanımı ve sınıflandırılması Gıdaların duyusal özellikleri, görünüş , renk Gıdaların duyusal özellikleri, doku vizkozite
3 Gıdalarda doku ölçümünde kullanılan fiziksel ve kimyasal yöntemler Gıdalarda kusur ve kusurun sınıflandırılması Gıdalarda kusur ölçümünde kullanılan yöntemler
4 Gıdalarda lezzet, tat ve koku maddelerini özellikleri Lezzettin ölçülmesi ve değerlendirilmesi Gıdaların duyusal değerlendirilmesi, temel gereksinimler, Duyusal test teknikleri
5 Gıdalarda besleyici öğelerin kontrolünde kullanılan teknikler, protein, yağ tayini, karbonhidrat ve şeker tayini yöntemleri
6 Gıdaların yapısına etki eden bileşenlerin belirlenmesi amacıyla yapılan analizler, nem ve kuru madde tayini
7 ara sınav
8 Hukukun temel kavramları, Gıda hukuku ve gıda mevzuatı, Gıda kontrolu için gereklilik ve gıda kontrol sisteminin organizasyonu
9 Türkiye’de gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların tanıtımı
10 Türkiye’de gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların tanıtımı
11 Türkiye’de gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların tanıtımı
12 Türkiye’de gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların tanıtımı
13 Gıda üretimi yapanların ve satanların sorumlulukları
14 Gıda maddelerinde kontaminantlar, tarımsal kalıntılar, çevresel faktörlerle oluşan kontaminasyon
15 Gıda katkı maddeleri

Altuğ, T., Ova, G., Demirağ, K., Kurtcan, Ü., “Gıda Kalite Kontrolu”, Ege Üniversitesi Basımevi. Bornova, İzmir, (2000). A., Twigg, B.A., “Quality Control for the Food Industry”. The AVI Publ. Comp. Inc. Westport, Connecticut, (1984) Gould, W.A., “Total Quality Management for the Food Industries”, CTI Publ. Inc. Baltimore, USA, (1992)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 5 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 6 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 7 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 8 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek