GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002092022 FİZYOLOJİ Ders 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; normal yapı- fonksiyon ilişkisini ve homeostatik süreçleri hücre, doku ve sistem düzeyinde kavramasını sağlamaktır.


Prof.Dr. Dİlek Taşkıran


1 Fizyolojiye girişin ve homeostazın anlaşılması
2 Hücrenin yapısını ve membranda taşınmayı kavrayabilme
3 Kan hücrelerini tanımlayabilme, genel özelliklerini ve işlevlerini sayabilme
4 İmmunitenin tanımını yapabilme, doğal ve edinsel immunitenin gelişimini ve özelliklerini kavrayabilme
5 Kalp ve dolaşım sisteminin genel özelliklerini ve düzenleyici mekanizmaları kavrayabilme
6 Solunum sisteminin genel olarak yapısını, özelliklerini ve düzenleyici mekanizmaları açıklayabilme
7 Boşaltım sisteminin yapısını tanımlayabilme, genel özelliklerini ve işlevlerini sayabilme
8 Santral ve periferik sinir sistemi yapılarını ve işlevlerini kavrayabilme
9 Kasların yapısını, genel özelliklerini ve işlevlerini açıklayabilme
10 Sindirim sisteminin temel çalışma prensiplerini, sindirimin sinirsel ve hormonal yolla kontrolunu kavrayabilme
11 Metabolizma kavramını ve ilişkili sistemleri kavrayabilme
12 Endokrin bezlerin ve Hormonların genel özelliklerini ve etki mekanizmalarını kavrayabilme, eksik ya da aşırı salgılanması durumunda oluşabilecek değişiklikleri açıklayabilme
13 Tüm sistemlerin birbirleriyle ilişkisini bütünsel bir bakış açısıyla kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fizyoloji dersi insan vücudundaki sistemlerin normal işleyişini öğretmeyi amaçlamıştır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İnsan fizyolojisine giriş, homeostaz
2 Hücre Fizyolojisi
3 Kan fizyolojisi
4 İmmün sistem fizyolojisi
5 Solunum sistemi fizyolojisi
6 Dolaşım sistemi fizyolojisi I
7 Dolaşım sistemi fizyolojisi II
8 Boşaltım sistemi fizyolojisi
9 Arasınav
10 Sindirim fizyolojisi
11 Endokrin sistem fizyolojisi I
12 Endokrin sistem fizyolojisi II
13 Membran ve aksiyon potansiyeli
14 Sinir sistemi fizyolojisi I
15 Sinir sistemi fizyolojisi II
16 Kas fizyolojisi
17 Final sınavı
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Review of Medical Physiology 20. Edition William F. Ganong, MD Medical Publishing Division Textbook of Medical Physiology Fifth Edition Arthur C. Guyton, MD. W.B. Saunders Company Philadelphia-London-Toronto 1976 Dersin hocası tarafından verilecek kitaplar ve makaleler.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 7 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 8 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 9 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 10 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 11 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 12 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 13 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek