GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002112022 ANATOMİ Ders 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amaçları şunlardır: İnsan vücudundaki sistemleri ve organların morfolojik işlevsel özelliklerini öğrenmesi, sindirim sistemi morfolojik özelliklerini detaylı olarak öğrenmesi ve mesleğinde kullanabilmesi, beslenme ve diyet ile ilgili vücut anatomik özelliklerini öğrenebilmesi ve mesleğinde uygulayabilmesi ve beslenme ve diyet ile ilgili rahatsızlıkları ilgilendiren temel anatomic yapıları öğrenebilmesi ve mesleğinde uygulayabilmesi.


Doç. Dr. Servet Çelik Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı


1 Anatomiye giriş, anatomide genel kavramlar, anatomi genel ve özel terimleri ile anatomik pozisyonları.
2 İskelet sistemi, kemik tipleri ve tüm kemikler hakkında genel bilgileri.
3 Eklemler hakkında genel bilgileri ve eklem çeşitleri ile vücuttaki eklemler.
4 Kas sistemine ait genel ve özel bilgiler ile vücut kasları.
5 Dolaşım ve lenfatik sistemi hakkında genel bilgi. Kalp yeri ve şekli, kalbin damar ve sinirleri, sistemik ve pulmoner arterler, venler ile vücuttaki tüm lenf nodları.
6 Solunum sistemi ve ayrı ayrı bölümleri hakkında genel ve özel bilgileri.
7 Üriner sistem, böbrek, mesane ve idrar yollarının anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri.
8 Sindirim sistemi bölümleri, organları hakkında genel ve özel bilgileri.
9 Vücut hatları, tipleri ve yağın biriktiği yerler ve beslenmeyle ilişkisi.
10 Erkek iç ve dış genital organları ve genital bezlerin anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri.
11 Kadın iç ve dış genital organları ve genital bezlerin anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri.
12 Endokrin organların bölgesel anatomisi morfolojik yapısı hakkında genel ve özel bilgileri.
13 Merkezi ve periferik sinir sistemi hakkında genel bilgiler ve bölümlerinin anatomisi hakkında bilgiler. Otonom ve enterik sinir sistemini hakkında genel bilgileri.
14 Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisi. Besinlerin koku ve tadının algılanmasının anatomik yolları.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sistematik anatomi eğitimi verilecektir. İnsan anatomik sistemlerinin genel ve özel bilgileri sırasıyla öğretilecektir. Sindirim sistemi detaylarıve vücüt tipleri öğretilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel Anatomi: 1. Anatomiye Giriş, Terminoloji, Genel Kavramlar 2. Hücre, Dokular, Organlar, Sistemler 2. Vücudun Bölümleri ve Bölgeleri
2 Hareket Sistemi Anatomi: 1. Kemikler 2. Eklemler 3. Kaslar
3 Dolaşım Sistemi Anatomisi: 1. Kalp 2. Periferik Dolaşım (Arterler ve Venler) 3. Periferik Dolaşım (Portal Dolaşım) ve Lenfatik Dolaşım
4 Solunum Sistemi Anatomisi: 1. Üst Solunum Yolları (Burun, Farinks ve Larinks) 2. Alt Solunum Yolları (Trakea, Bronşlar, Bronkopulmoner Ağaç, Akciğerler) 3. Mediastinum Yapıları ve Bölümleri, Solunum Kasları ve Dinamiği
5 Boşaltım Sistemi Anatomisi: 1. Böbrek, Üreter, 2. Mesane, Üretra 3. İşemenin Anatomik Mekanizması ve Sinirsel Kontrolü
6 Sindirim Sistemi Anatomisi 1: 1. Besin Maddeleri ve Sindirim Sistemi Genel Anatomisi 2. Ağız Boşluğu ve Tükürük Bezleri 3. Dişler ve Çiğneme, Dil ve Papilla’ları
7 Sindirim Sistemi Anatomisi 2: 1. Farinks, Özefagus, Mide 2. İnce Bağırsak, Kalın Bağırsak, Rektum, Anüs 3. Karaciğer, Safra Kesesi, Pankreas
8 Sindirim Sistemi Anatomisi 3: 1. Vücut Hatları ve Yağın Çok Yerleştiği Bölgeler 2. İnsan Vücüt Tipleri (Somatotipoloji) ve Sindirim Sistemi İlişkisi 3. Sindirim Sistemi İşlevsel ve Beslenme Diyetetik Anatomisi
9 Kadın Üreme Sistemi Anatomisi: 1. Kadın Dış Üreme Organları (Labium majus ve minus, Bulbus Vestibuli, Klitoris, Büyük Vestibüler Bez 2. Kadın İç Üreme Organları (Ovaryum, Tuba Uterina, Uterus, Vajina) 3. Kadın Üreme Sistemi İşlevsel Anatomisi (Ejakülasyon, Kopulasyon, Menstruasyon)
10 Erkek Üreme Sistemi Anatomisi: 1. Dış Üreme Organlar (Penis, Üretra, Skrotum) 2. İç Üreme Organlar (Testis, Epididimis, Duktus Deferens, Prostat, Seminal Bez, Bulboüretral Bez)
11 Sinir Sistemi Anatomisi 1-Merkezi Sinir Sistemi: 1. Beyin, Beyin Sapı 2. Beyincik, Omurilik 3. Sinir sitemiz zarları, damarları, ventriküller
12 Sinir Sistemi Anatomisi 2-Periferik Sinir Sistemi: 1. Kraniyal Sinirler 2. Spinal Sinirler 3. Otonom Sinir Sistemi
13 Enterik Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem Anatomisi: 1. Enterik Sinir Sistemi 2. Hipotalamus, Hipofiz, Tiroid Bezi, Ovaryum, Testis, Böbrek Üstü Bezi 3. Sindirim Organları Endokrin ve Sinirsel Kontrolü
14 Duyu Organları Anatomisi: 1. Gözler ve Kulaklar 2. Burun, Deri ve Eklentileri 3. Koku ve Tat Almanın Anatomik Yolları
15 FİNAL SINAVI
16 BÜTÜNLEME SINAVI

* Okan Bilge, Burak Bilecenoğlu, Servet Çelik. Lippincott Anatomi Atlası, İstanbul Tıp Kitabevi, 2020. * Okan Bilge. Anatomi Ders Notları. İstanbul Tıp Kitabevi, 2019. * Canan Yurttaş. İnsan Anatomisi Atlası, İstanbul Tıp Kitabevi, 2018. * Okan Bilge O, Yiğit Uyanıkgil, Burak Bilecenoğlu, Servet Çelik. Diş Hekimliği için Anatominin Temelleri. İstanbul Tıp Kitabevi, 2019.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 16 2 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 2 1 1 1 1 5 1 5 3 1
ÖÇ 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1
ÖÇ 3 5 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1
ÖÇ 4 5 2 3 1 4 1 1 1 1 3 1
ÖÇ 5 5 2 3 1 4 1 1 1 1 3 1
ÖÇ 6 5 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1
ÖÇ 7 5 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1
ÖÇ 8 5 3 4 1 4 3 1 1 1 3 1
ÖÇ 9 5 3 4 1 4 3 1 1 1 3 1
ÖÇ 10 5 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1
ÖÇ 11 5 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1
ÖÇ 12 5 3 1 1 1 1 1 1 3 1
ÖÇ 13 5 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1
ÖÇ 14 5 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek