GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802003092022 ARAŞTIRMA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME Ders 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında öğrencilerin 1- Araştırma planlamanın adımlarını (ad, amaç, yöntem) bilmesi, 2- Bir araştırma planlayabilmesi 3- SPSS'te veritabanı oluşturmayı öğrenmesi 4- Dağılımlar ve p değerini bilmesi 5- Hangi durumda hangi testin yapılabileceğini tanımlayabilmesi 6- Oluşturulabilecek tablo ve grafikleri bilmesi amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Reci MESERİ


1 Araştırma planlamanın adımlarını (ad, amaç, yöntem) bilebilir.
2 Bir araştırma planlayabilir ve araştırma planını sunabilir.
3 SPSS'te veritabanı oluşturabilir
4 Dağılımları ve p değerini bilir
5 Hangi durumda hangi testin yapılabileceğini tanımlayabilir
6 Oluşturulabilecek tablo ve grafikleri bilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu dersin amacı sağlıkta araştırma planlama ve çözümleme yöntemlerinin öğretilmesidir. Bu ders kapsamda nedensellik, araştırmada kullanılan hızlar, araştırma tipleri, araştırma yöntemi ve araştırma yazımı işlenecektir. Bu derste teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı pratikler de yapılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Araştırmanın temel öğeleri – ad, amaç, yöntem, tartışma, sonuç ve öneriler Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
2 Araştırma tipleri & nedensellik & nedenselliğin ölçütleri Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
3 Evren ve örnek Örnek büyüklüğünü belirleme ve örnek seçme Yüz yüze, sunum, tartışma yok
4 Değişkenler - Bağımlı ve bağımsız değişkenler Değişkenler - Bağımlı ve bağımsız değişkenleri saptanması ve tanımlanması Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
5 Veri toplama yöntemleri, veri tipleri, veri toplama formunun oluşturulması veri toplam formunun hazırlanması Yüz yüze, sunum, tartışma
6 Veri kontrolü, veri girişi, tablo ve grafik oluşturma tablolar ve grafikler Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
7 Ödev tartışması
8 Ödev tartışması I Ödev tartışması I Yüz yüze, sunum, tartışma yok
9 Ödev tartışması II Ödev tartışması II Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
10 Ödev tartışması III Ödev tartışması III Yüz yüze, sunum, tartışma yok
11 Ödev tartışması IV Ödev tartışması IV Yüz yüze, sunum, tartışma yok
12 SPSS uygulaması SPSS uygulaması-Veri tabanı oluşturma, veri girişi Yüz yüze, bilgisayar uygulamalı sunum, tartışma Yok
13 Çözümlemenin temeli: Dağılımlar ve p değeri Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
14 Çözümlemenin temeli: hangi durumda hangi test? Hangi durumda hangi test - olgu örnekleri Yüz yüze, sunum, tartışma yok

Aksakoğlu G. Sağlıkta araştırma ve çözümleme. Meta Basımevi, İzmir, 2013Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Proje Hazırlama 1 15 15
Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 113

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 4 5
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
ÖÇ 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5
ÖÇ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek