GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802004032022 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ UYGULAMALI DERSİ Ders 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Toplu beslenme sistemlerinde farklı hizmet alanlarında yönetici diyetisyenin görev ve sorumluluklarına yönelik uygulamalar yapmayı amaçlar. Toplu beslenme sistemlerinde yönetim ve organizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi ve iyileştirilmesine yönelik uygulama becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi Murat URHAN


1 Toplu beslenme hizmeti veren kurumlarda hizmet süreçlerini yönetebilir.
2 Farklı toplu beslenme hizmet alanlarında hedef kitleye özgü menü süreçlerini yönetebilir.
3 Yiyecek üretim sürecini ve servisini planlayabilir.
4 Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin gerekliliklerini uygulayabilir.
5 Yiyeceklerin satınalma, kaliteli ürün seçimi ve depolama basamaklarını öğrenir.

Birinci Öğretim


Beslenme İlkeleri I Beslenme İlkeleri II Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Toplu Beslenme Sistemleri


Yok


Toplu beslenme sistemlerinde farklı hizmet alanlarında ve süreçlerinde yönetici diyetisyenin görev ve sorumluluklarına yönelik mutfağın genel yönetimi ve işleyişi, menü planlama, satınalma, mal kabul ve depolama, yemek dağıtımı, hijyen ve sanitasyon, servisi ve bulaşıkhane hizmetlerinin işleyişi gibi hizmet süreçlerini ilişkin uygulamalar yapılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 TBS Uygulamaları (Oryantasyon) Yüz yüze, tartışma, uygulama Yok
2 TBS Uygulamaları (Menü Çalışması) Yüz yüze, tartışma, uygulama Yok
3 TBS Uygulamaları (Üretim) Yüz yüze, tartışma, sunum Yok
4 TBS Uygulamaları (Üretim) Yüz yüze, tartışma, uygulama Yok
5 TBS Uygulamaları (Üretim) Yüz yüze, tartışma, uygulama Yok
6 TBS Uygulamaları (Diyet Mutfağı) Yüz yüze, tartışma, uygulama Yok
7 TBS Practices (Satınalma/Depolama) Yüz yüze, tartışma, uygulama Yok
8 TBS Uygulamaları (Standart Tarife) Yüz yüze, tartışma, uygulama Yok
9 TBS Uygulamaları (Dağıtım/Servis) Yüz yüze, tartışma, uygulama Yok
10 TBS Uygulamaları (Yemekhane/Bulaşıkhane Hizmetleri) Yüz yüze, tartışma, uygulama Yok
11 TBS Uygulamaları (İş Sağlığı ve Güvenliği) Yüz yüze, tartışma, uygulama Yok
12 TBS Uygulamaları (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Uygulamaları) Yüz yüze, tartışma, uygulama Yok
13 TBS Uygulamaları (Seminer Sunumları) Yüz yüze, tartışma, uygulama Yok
14 Final Sınavı Final Sınavı

Prof. Dr. Yasemin Beyhan Toplu Beslenme Sistemlerinin Yönetim ve Organizasyonu, Ankara Nobel Tıp Yayınları, ISBN 9786059215633, 2018.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Var


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 14 8 112
Tartışma 5 1 5
Takım/Grup Çalışması 4 1 4
Gözlem 10 1 10
Örnek Vaka İncelemesi 4 1 4
Rapor Hazırlama 4 1 4
Seminer 1 1 1
Bireysel Çalışma 4 1 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4
Sözlü Sınav 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 5 4 5 1 5 4 4 5 5 1
ÖÇ 2 1 5 5 5 1 5 4 3 5 5 1
ÖÇ 3 1 4 5 5 1 5 4 2 5 5 1
ÖÇ 4 1 1 4 5 1 5 5 4 5 5 1
ÖÇ 5 1 2 3 5 1 5 4 3 5 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek