GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ÜYG105 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini; üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini; ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak; öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını artırmaktır.


Dr.Öğr.Üyesi Volkan Unutmaz


1 Üniversite kavramı ve üniversite hakkında bilgilerin öğrenilmesi
2 Üniversitenin Çeşitli hizmet birimlerinden yaralanabilme
3 Yönetim birimlerini tanıyabilme
4 Üniversite yaşamına yönelik yönetmelik ve yönergeleri kavrayabilme
5 Öğrencilerin Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen en az bir etkinliğe katılmasının sağlanması
6 Kültürel ve bilimsel etkinlikleri takip etme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Üniversite kavramı ve üniversite hakkında bilgiler, Ege Üniversitesi yönetim ve hizmet birimlerinin (kütüphane, sağlık, kültür, spor, gözlem evi, sanat tarihi müzesi, vb.) hakkında bilgileri,Ders dönemi boyunca (14 hafta) Fakültesi, Bölümü ve Üniversitesi tarafından düzenlenen veya öğretim üyesi tarafından uygun bulunan bilimsel toplantılardan en az ikisine katılması, Öğrencilerin kampus içinde veya dışında düzenlenen klasik müzik dinletisi, opera veya bale gösterisi, tiyatro oyunu, resim veya heykel sergisi gibi etkinliklerden en az ikisine katılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması
2 Üniversite kavramı ve anlayışı
3 Eflatun/Aristo-baskı unsuru olmadan öğrencileri ile felsefi tartışma
4 Sanat ve Bilim Kulüpleri ile ilgili tanıtım
5 Üniversitede bulunan müze, gözlemevi gibi merkezlerin belirlenip tanıtılması
6 Üniversitede bulunan müze, gözlemevi gibi merkezlerin belirlenip tanıtılması
7 Sağlık hizmetleri, mediko, burslar hakkında bilgi verilmesi
8 Öğrenci işleri hakkında bilgi verilmesi
9 Öğrenci işleri hakkında bilgi verilmesi
10 Ara Sınav
11 Öğrenci İşleri ve not sistemi
12 Kütüphaneye gezi ve kütüphanedeki olanakların tanıtılması
13 İzmir'de bulunan bir müzeye gezi
14 İzmir'de bulunan arkeolojik bir bölgeye gezi düzenlenmesi
15 İzmir'de bulunan arkeolojik bir bölgeye gezi düzenlenmesi
16 Final

www.ege.edu.tr, http://std.ege.edu.tr, www.erasmus.ege.edu.tr


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Alan Gezisi 6 3 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 1 7
Toplam İş Yükü (saat) 64

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 0 3
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek