GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BEÖ101 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 3 6 6,00

Lisans


Türkçe


Eğitimin temel kavramları, varsayımları, tartışmaları araştırma ve inceleme yöntemleri, Eğitim bilimi tarihsel gelişimi, Eğitim olgusu karşısında durumu felsefî, tarihsel, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik yönleriyle tanımlaması ve açıklanması ve tartışılması, Türk eğitim sisteminin yapısı Öğretmenlik mesleği konularında bilgi sağlamaktır1 Eğitimin temel kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini tanımlayabilme
2 -Eğitim olgusu karşısında durumu felsefî, tarihsel, sosyolojik ve ekonomik yönleriyle tanımlayabilme
3 Toplumsallaşmada etkili olan öğeleri, toplumsallaşmanın nasıl olduğunu açıklayabilmeYok


Eğitimin temel kavramlarını, Meslek seçimi, öğretmenlik mesleği ve etiği, Öğretmenlik mesleğinde yeterlilik alanları, Etkili öğretmen özellikleri, Eğitimin bilim olarak gelişimi, Bilim olarak eğitim, Eğitim alanında araştırma konuları, Eğitimin felsefi temelleri, Türk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi, Türk milli eğitim sistemini düzenleyen genel esaslar, Millî eğitimin temel ilkeleri, Türk millî eğitim sisteminin genel yapısı, v Eğitimin sosyolojik temelleri, Öğretmenlik mesleği ve çağdaş yaklaşımla


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğitimin Temel kavramları
2 Meslek seçimi, öğretmenlik mesleği ve etiğ
3 Öğretmenlik mesleğinde yeterlilik alanları
4 Etkili öğretmen özellikler
5 Eğitimin bilim olarak gelişimi
6 Bilim olarak eğitim
7 Eğitim alanında araştırma konuları
8 Ara Sınav
9 Eğitimin felsefi temeller
10 Türk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi
11 Türk milli eğitim sistemini düzenleyen genel esasla
12 Millî eğitimin temel ilkeleri
13 Türk millî eğitim sisteminin genel yapısı
14 Eğitimin sosyolojik temeller
15 Eğitimde çağdaş yaklaşımlar
16 Final

Ekiz, D., Durukan H., (2006) Eğitim Bilimlerine Giriş, İstanbul, Lisans yayıncılık Özyurt, S., (2000) Öğretmenlik Mesleğine Giriş 2. baskı, Adapazarı, Değişim Yayınları Demirel, Ö., Kaya, Z., (2003) Öğretmenlik Mesleğine Giriş, 3. baskı, Pegem yayınları Özdemir, S., Yalın, H., İ., ve Sezgim. (2004), Öğretmenlik mesleğine giriş,5. Baskı. Ankara, Nobel Yayınları Fidan, N., Erden, M. (1985), Eğitime Giriş Alkım Yayınlar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 4 15 60
Rapor Sunma 4 1 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek