GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BEÖ306 SINIF YÖNETİMİ(ÖFD) Seçmeli Ders Grubu 4 8 6,00

Lisans


Türkçe


Bu ders, öğretmen adaylarının etkili sınıf yönetimine ilişkin temel bilgi ve becerilerine sahip olmasını, öğrenci gereksinmelerini karşılayacak bir sınıf çevresinin yönetilmesi ve sürdürülmesini, olumlu öğrenci davranışlarının devamlı hale getirilmesine ilişkin bir bakış kazandırmayı, sınıf ortamında var olan mevcut kaynaklarla iş görmeyi, beklenen ve beklenmeyen güçlükleri yenmedeki temel ilkeleri öğretir.1 Yönetim ve sınıf yönetiminin temel kavramlarını algılayabilme
2 Etkili bir sınıf yönetimi için yapılması gereken etkinlikleri kavrayabilme
3 Sınıf yöneticisinin öğretimi sırasında öğrencisini daha iyi tanımasını, onunla olumlu iletişim kurmasının ilkelerini anlayabilme
4 Plan ve program etkinliklerinin sınıf
5 Sınıf yönetimi boyutlarlına ilişkin kuramsal yaklaşımları irdeleyebilme
6 Sınıf ortamında bir sorunla karşılaşıldığında sorunu çözebilme
7 Sınıf ortamında karar verme, zamanı verimli kullanma ve değerlendirme tekniklerini kavrayabilmeYok


Yönetim ve sınıf yönetimi, kavramları,Sınıf yönetimi boyuları, Sınıf yöneticisi,Sınıf yönetimi için uygulamalar, Sınıfta kullanılan öğretim yöntemleri, Sınıf içi ilişkiler ve sınıf yapısı,Davranış yönetimi, Zaman yönetim


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yönetim Kavram
2 Sınıf Yönetimi ve Boyutları Sınıf yönetimi modelleri Sınıf yönetimi için yapılması gereken etkinlikler
3 Sınıf Yönetimi ve Boyutları Sınıf yönetimi modelleri Sınıf yönetimi için yapılması gereken etkinlikler
4 Sınıf yönetimini etkileyen faktörler Sınıf yönetimi için uygulamalar
5 Sınıf yönetimini etkileyen faktörler Sınıf yönetimi için uygulamalar
6 Ders öncesi planlama etkinlikleri
7 Sınıfta Kullanılan Öğretim Yöntemleri Buluş yoluyla öğretim Sunuş yoluyla öğretim
8 Ara Sınav
9 Alıştırma yoluyla öğretim Eşli çalışma yoluyla öğretim Atılım yoluyla öğretim
10 Sınıf içi ilişkiler ve sınıf yapısı
11 Sınıf içi iletişim
12 Davranış yönetim
13 Sınıfta zaman yönetimi
14 Sınıf ortamında karar verme Sınıf yönetimi ve rehberlik
15 Ders yönetimi ve sınıfın kontrolü ile ilgili öneriler
16 Final Sınavı

Erdoğan İ. , Sınıf Yönetimi, Sistem yayıncılık, İst.2000 Boz İ. , Sınıf Yönetme Sanatı, Zambak yayınları, İzmir,2004 Başar H. , Sınıf Yönetimi, Pegem Yayınları, Ank. 1996 Başar H. , Sınıf Yönetimi, M.E.B. yayınları,İst. 1999 Celep C. Sınıf Yönetimi ve Disiplin, Anı Yayınları, Ank. 2000 Demirel Ö. Kaya Z. , Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Pegem Yayınları, Ank. 1995 Küçükahmet L. , Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Nobel Yayınları Ank.2001


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 5 15 75
Rapor Sunma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Toplam İş Yükü (saat) 184

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek