GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Ders 1 1 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin ; Spor bilimlerinin tarihsel, felsefi, bilimsel temellerini, spor bilimlerindeki gelişmeleri ve bu gelişmeleri etkileyen faktörleri öğrenmelerini sağlamak, spor bilimlerinde temel disiplinleri, mesleki hazırlık ve meslek seçimi ve spor bilimleri ile ilgili istihdam alanlarını analiz ederek yorumlayabilmesi.


Dr. Mehmet İNCE


1 Beden eğitimi ve sporun temel kavramlarını kavrayabilme.
2 Spor bilimlerinde ki gelişmeleri takip edebilme.
3 Beden eğitimi ve spordaki disiplinler arasında ilişki kurabilme.
4 Spor bilimleri ile ilgili istihdam alanlarını açıklayabilme.


Yok


Yok


Spor Bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek Spor Bilimlerini oluşturmasının tarihsel gelişimi, sporun felsefik temelleri, spor felsefesine bağlı olarak gelişen meslek anlayışları ve Spor Bilimlerinin geleceği gibi konuların öğrenimini kapsamaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor bilimlerinin tarihsel gelişimi.
2 Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar.
3 Sporun bilimsel temelleri
4 Beden eğitimi ve sporun felsefesi
5 Spor bilimlerinin diğer alanlarla ilişkisi.
6 Beden eğitimi ve sporda kurumsallaşma.
7 Sporun eğitimsel (pedagojik) temelleri.
8 Meslek seçimi ve spor bilimlerinde meslek alanları.
9 Ara sınav
10 Spor bilimlerinin psikolojik temelleri.
11 Sporun sosyolojik temelleri.
12 Spor yönetimi.
13 Rekreasyon .
14 Sporun sağlık temelleri.
15 Engelliler ve spor.
16 Dönem sonu sınavı

Spor bilimlerine giriş; bağırgan yayınevi Ankara 2003. Beden eğitimi ve spor bilimlerine giriş. Nobel yayın dağıtım 2003


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 8 8
Rapor Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 2 3 6
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 2
ÖÇ 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek