GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB103 YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ Ders 1 1 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; yönetim kavramlarını spor endüstrisi içerisinde yer alan tüm organizasyonlarda etkin olarak uygulayabilmelerini sağlamaktır.


Dr. Erdinç DEMİRAY


1 Yönetim, yönetici terimlerini kavramak
2 Yönetim kuramlarını anlamak
3 Yönetimin fonksiyonlarını anlamak
4 Yönetim stratejileri geliştirebilmek
5 Modern yönetim tekniklerini geliştirebilmek ve uygulayabilmek


Yok


Yok


Yönetim kavramlarını anlamak, yönetimin unsurlarını öğrenmek ve uygulayabilmek, modern yönetim yaklaşımlarını çalışma alanlarına göre geliştirip uygulayabilmek


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1. Yönetim bilimine giriş • Yönetim kavramı • Yönetimin amacı, rolü • Yönetim sürecinin özellikleri • Yönetsel düzeyler ve beceriler • Yönetici • Misyon ve vizyon • Verimlilik • Yönetim guruları
2 2. Bilimsel çalışmalar öncesi dönem
3 3. Klasik yönetim kuramı Neoklasik yönetim kuramı Modern yönetim kuramı
4 Değişim yönetimi teknikleri
5 Yönetimin fonksiyonları • Planlama • Örgütleme
6 İnsan kaynakları işlevi • İnsan kaynakları planlaması • Personel seçme
7 7.Eğitim Kariyer geliştirme Performans değerlendirme
8 8. Vize Sınavı
9 9. Ücret yönetimi
10 10. Yöneltme
11 11. Denetleme
12 12. Liderlik
13 13. Modern yönetim uygulama örnekleri
14 14. Dönem Projesi sunumu
15 15. Dönem Projesi sunumu
16 16. Final sınavı

Eren,E; Yönetim ve Organizasyon, İst. Ünv. İşt. Fak. Yay. İstanbul, 1991 Baransel, A.; Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Avcıol Basım, İstanbul, 1993 Öztekin A, Yönetim Bilimine Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara,2001.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
Toplam İş Yükü (saat) 141

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 0 2
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 2
ÖÇ 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek