GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB104 SPOR YÖNETİMİ I Ders 1 2 5,00

Lisans


Türkçe


Eldeki kaynakların (İnsan gücü, para, zaman, malzeme, sevk ve idare gibi) en verimli biçimde kullanılma usullerini bulmaktır. Okullar, toplum hizmet veren kuruluş merkezleri, spor ve egzersiz merkezleri ya da spor kulüpleri gibi organizasyonların izleyeceği yolu iyi planlayabilmeyi, önlerine koydukları hedeflere ulaşabilmelerini, yöneticilerin işlerini iyi tasarlayabilmelerini sağlamaktır.


Dr.Öğr.Üyesi Volkan UNUTMAZ


1 Yönetim ve Spor Yönetiminin temel kavramlarını kavrayabilme
2 Yönetim alanında bilgi sahibi olmanın spor yöneticisi için neden önemli olduğunu bilmeli
3 Çağdaş spor yönetimiyle ilgili konular hakkında bilgi sahibi olma
4 Spor yönetiminin özelliklerini ve unsurlarını öğrenme
5 Türk Spor Yönetiminin tarihsel gelişimini inceleme
6 Türk Spor Yönetiminin mevcut durumu, sorunları ve önerilerini kavrayabilme
7 Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerindeki spor yönetimini kıyaslayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yönetim kavramı ve önemi, Spor yönetimi kavramı, amacı, unsurları, Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi, Türk spor yönetiminin mevcut durumu, sorunları ve öneriler, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde spor yönetimi,Spor Politikası,Spor Mevzuatı


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yönetim kavramı Yönetim ve yönetim biliminin tarihi süreç içinde gelişimi
2 Yönetimin tanımı,amacı ve süreçleri
3 Yönetin önemi ve görevleri
4 Spor yönetimi kavramı Profesyonel çalışma alanı olarak spor yönetimi Profesyonel hazırlık alanı olarak spor yönetimi
5 Spor yönetiminin unsurları Spor yönetiminin özellikleri
6 Türk Spor Yönetiminin tarihsel gelişimi Eski Türklerde spor Osmanlı Türklerinde Spor
7 Sporda örgütlenme ve 1923 öncesi himayeciliğe yönelik dönem İstanbul Futbol Birliği Olimpiyat Komitesi İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi Cuma Ligi
8 Ara Sınav
9 Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı Türk Spor Kurumu
10 Türk Spor Yönetiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Öneriler
11 Dönem projesi sunumları
12 Türkiye ve bazı Avrupa Ülkelerinde Spor Yönetimi
13 Spor Politikası Uluslar arası Spor Politikası Türk Spor Politikası
14 Spor Mevzuatı Uluslararası Spor Mevzuatı
15 Türk Spor Mevzuatı
16 Final Sınavı

Fişek, K. ,Spor Yönetimi, Ankara Üni. Siyasal bil. Fak. Yayınları, Ank.1980 Krotee,M.L-Bucher,C.A, Spor Yönetimi,Beyaz Yayınları,2007 Demirci N. ,Sporda Yönetim Teşkilatlanma ve Organizasyonlar, Milli Eği.Basımevi, Ank. 1986 Sunay H. , Spor Yönetimi, Gazi yayınevi, Ank.2009 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanun Tüzük ve YönetmelikleriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 143

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek