GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB303 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar verilerek, bunların spor bilimlerinde uygulamalarını yapabilmek.


Öğr.Gör.Dr.Hayal BOYACIOĞLU


1 Araştırma sürecini tanımak
2 Araştırmalarda gerekli olan verileri düzenleyebilmek
3 Araştırma yöntemleri konularına bağlı olarak tablo ve grafik oluşturmak
4 Araştırmalarda ölçme ve ölçekler hakkında bilgi sahibi olmak
5 Nicel analiz yöntemlerini bilmek
6 Nitel analiz yöntemlerini bilmek
7 Araştırma raporu yazım kurallarını bilmek
8 Araştırma raporu hazırlayabilme ve sunabilmek


Yok


Yok


Bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek, çıkarsama yapabilmek, araştırma sonuçlarını, yorumlamak ve sunabilmek


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, amacı, içeriği ve kaynaklar
2 Bilimsel araştırmada temel kavramlar
3 Bilimsel araştırma süreci
4 Araştırma konusunun seçimi
5 Araştırma hipotezlerinin oluşturulması
6 Araştırma stratejisinin belirlenmesi
7 Araştırma yaklaşımlarının sınıflandırılması
8 Arasınav
9 Anket, Mülakat, Gözlem
10 Ölçme ve ölçek düzeyleri
11 Ölçek türleri
12 Olasılığa dayalı örnekleme
13 Olasılığa dayalı olmayan örnekleme
14 Nicel ve nitel analiz yöntemleri
15 Araştırma raporu hazırlama
16 Final

Altunışık R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S., Yıldırım E.,(2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Toplam İş Yükü (saat) 87

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek