GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB307 SPOR TESİSLERİ PLANLAMASI VE İŞLETMECİLİĞİ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, sporun ulusal ve uluslar arası amaçlara ulaşabilmesindeki temel unsurlarından biri olan ve spor faaliyetlerinin yapıldığı spor tesislerinin planlanması, tasarım ve yapımındaki esasları, işletme şartları ve özelliklerini öğretmektir.


Dr.Öğr.Üyesi Volkan UNUTMAZ


1 Sporun insan yaşamındaki yeri, önemi ve spor yapma amaçlarını kavrayabilme
2 Spor tesislerine neden ihtiyaç duyulur cevabını arama
3 Spor tesislerinin ülkelere kazandırdığı katkıları değerlendirebilme
4 Türkiye’ deki spor tesislerinin sorunlarını tartışabilme
5 Spor tesisi yapımı, tasarımı ve planlamasındaki temel unsurları öğrenme
6 Spor tesisi oluşturulmasına yönelik projeler geliştirme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sporun insan yaşamındaki yeri, spor yapma amaçları,Spor tesislerinin tanımı, önemi ve uygulamadaki türleri,Türkiye’deki spor tesisleri sorunları,Spor tesislerinin yapımı, tasarım ve planlamasındaki temel unsurlar,Olimpiyat Oyunları spor tesisleri,Spor tesislerinin işletilmesi şartları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sporun insan yaşamındaki yeri ve önemi Spor yapma amaçları
2 Spor tesislerinin tanımı ve önemi Analiz aşamasındaki spor tesislerinin uygulamadaki türleri Spor tesislerinin çeşitleri
3 Türkiye’deki spor tesisleri sorunları Spor tesislerinin yapımındaki temel prensipler Tesislerin yapımında görev alan kurumlar
4 Spor tesisleri planlaması
5 Spor tesislerinin tasarım ve yapımında dikkat edilecek esaslar Örnek bir spor salonu tesisi
6 Spor salonunda olması gereken özellikler Spor salonu programlaması Spor tesislerinin kullanıcıları
7 Olimpiyat Oyunları tesisleri
8 Ara Sınav
9 Takım sporları saha ölçüleri (Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol)
10 Bireysel sporlar saha ölçüleri (Atletizm, cimnastik, tenis, yüzme)
11 Tesis planlamada donatı olarak spor alanları
12 Spor tesislerinin işletilmesinde göz önüne alınacak işletme şartları Spor tesisleri işletme yönetmeliği
13 Spor tesislerinin yönetimi Spor tesislerinin bakım ve onarımı
14 Spor tesislerinden faydalanma ve tesislerin tahsisi
15 Dönem projesi sunumları
16 Final Sınavı

Atabay S. ,Planlamada donatı olarak spor alanları ve uygulamaları, Yıldız Üni. Mim. Fak. Sempozyum Bildirileri,İst.1989Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 10 10
Rapor Sunma 1 1 1
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 94

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 0 5
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek