GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB309 VOLEYBOL Seçmeli Ders Grubu 3 5 6,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; mini voleybol oyun kurallarını kavratmak, voleybola özgü ısınma şekillerini, voleybola yeni başlayan sporculara yönelik topa alışma çalışmaları ve eğitsel oyunları kazandırmak, temel teknikleri (parmak pas, manşet, servis, servis karşılama smaç, smacı karşılama, blok ve plonjon) öğretmek ve mini voleybol oyun sistemini ve kurallarını öğretmektir.


Doç. Dr. Gülbin RUDARLI NALÇAKAN, Yard. Doç. Dr. M. Ersin ALTIPARMAK, Okt. Ful SARIKAYA


1 Mini voleybol oyun kurallarını ifade edebilme
2 Voleybola özgü genel ve özel ısınma şekillerini kavrayabilme
3 Voleybola özgü eğitsel oyunları öğrenebilme
4 Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak topa alışma çalışmalarını, temel duruşları ve kayma adımlarını öğrenebilme
5 Öne, geriye, sıçrayarak ve yandan parmak pası öğrenebilme
6 Öne, geriye, yandan, yüksek, alçak, uzun kısa manşet pası öğrenebilme
7 Alttan ve tenis servisi öğrenebilme
8 Smacı ve plonjonu öğrenebilme
9 Servis karşılama ve smaç savunmasına yönelik çalışmaları öğrenebilme
10 Mini voleybolda takım oluşumu bilgisi, ofans ve defans sistemleri ve maç sırasındaki oyun döngüsünü öğrenebilme


YOK


Yok


Mini voleybol oyun kuralları, voleybola özgü ısınma, voleybola özgü eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel teknikler (parmak pas - öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas - öne, geriye, yandan; alttan servis ve tenis servis -çapraz ve paralel alana; smaç –çapraz ve paralel alana; plonjon – takla, burgu, göğüs ile öne-yana; servis karşılama, smaç karşılama), mini voleybolda takım oluşumu, ofans ve defans sistemleri, maç sırasındaki oyun içi hareketler.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Voleybola özgü genel ve özel ısınma şekilleri
2 Voleybola özgü eğitsel oyunlar
3 Voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları
4 Öne parmak pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şekli, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışmalar, duvar çalışmaları ve filede driller
5 Geriye, sıçrayarak, yandan parmak pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şekli, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışma, duvar çalışmaları ve filede driller.
6 Öne manşet pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şekli, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışma, duvar çalışmaları ve filede driller
7 Geriye, yandan manşet pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şekli, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışma, duvar çalışmaları ve filede driller
8 Ara Sınav
9 Alttan servisin–paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle duvar çalışmaları ve iki kişiyle filede driller.
10 Tenis servisin–paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle duvar çalışmaları ve iki kişiyle filede driller.
11 Smacın –paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; sahada ve filede topsuz adımlama, kol hareketi, sıçrama, topa zamanlama, atılan pasa sıçramadan ve sıçrayarak smaç
12 Plonjonun – takla, burgu, göğüs ile öne ve yana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışma
13 Mini voleybol oyun kuralları, voleybolda minik, yıldız ve genç kategorisindeki sporculara yönelik takım oluşturma, savunma ve hücum sistemi kurma, oyun bilgisi
14 Mini voleybol oyun kuralları, voleybolda minik, yıldız ve genç kategorisindeki sporculara yönelik takım oluşturma, savunma ve hücum sistemi kurma, oyun bilgisi
15 Mini voleybol oyun kuralları, voleybolda minik, yıldız ve genç kategorisindeki sporculara yönelik takım oluşturma, savunma ve hücum sistemi kurma, oyun bilgisi
16 Final Sınavı

Bengü M. Adam Voleybol, Adam yayıncılık, 1983 TVF Mini Voleybol El Kitabı 1, TVF Yayınları, Ankara, 2009 Tiryaki SE. Yeni Başlayanlar için Voleybol, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1999 Özsu N. Oyunlarla Spor Eğitimi, Dumat Ofset, Mersin, 2008 Aracı H. Voleybol, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 Onay C. Branşlara Göre Eğitsel Oyunlar, Özbiçer Basım Evi, Mersin, 2008 Barth K, Heuchert R. (Çev Editörü: D Mirzeoğlu) Voleybol Öğreniyorum, Spor yayınevi, Ankara, 2009


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 7 42
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 7 49
Toplam İş Yükü (saat) 167

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 0 5
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek