GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT103 İNSAN ANATOMİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 6,00

Lisans


Türkçe


İnsan Anatomisi, sindirim,sinir,üreme,dolaşım,boşaltım gibi sistemler öğretilmesi, bu alandaki özel ve detaylı bilgilerin verilmesi ve bu bilgilere ulaşabilme metotlarının öğretilmesi ve kas hücresini tanıtmak, kas kasılması sürecini, kas fibril tiplerini ve egzersizin tipine göre ortaya çıkacak değişimleri anlamasını sağlamak, kasılma tiplerini ve egzersizle ilişkisini kavratmak, enerji üretim yollarını, egzersiz ve toparlanma sürecinde enerji üretimini, dolaşım sisteminin, solunum sisteminin, kanın, hormonların akut ve kronik egzersizdeki değişimlerini öğrenmesini sağlamaktır.


Uzm. Dr. Onur Oral


1 Anatomik terimleri açıklayabilme.
2 Hücre ve dokuların işlevini ve yapılarını kavrayabilme.
3 Sistemler hakkında bilgileri kavrayabilme
4 Sistemler arasında ilişki kurabilme, nasıl çalıştıklarını kavrayabilme.
5 Hareketin temelini oluşturan kas hücresini, organelleri ve işlevlerini anlayabilme, kasılmanın gerçekleşmesini sağlayan süreci anlatabilme,
6 Dolaşım sistemini, işleyişini, kalbin ve damarların yapısını, özelliklerini tanımlayabilme
7 Solunum sistemini, işleyişini, tek bir egzersizde ve düzenli egzersizler sonucundaki değişimleri ayırt edebilme
8 Endokrin sistemi, işleyişini, egzersizde etkili olan hormonları ve performansa etkilerini tanımlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Anatomik terimler, anatomi nedir?, hücre ve dokular, deri ve yardımcı yapılar, sinir, üreme, boşaltım, endokrin, solunum, bağışıklık sistemleri. Kas fizyolojisi ve egzersiz sırasındaki işleyişi, egzersiz ve toparlanmada ATP’nin üretim yolları, dolaşım sistemi, solunum sistemi, kan sistemi, hormonal sistem ve egzersize bağlı değişimleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse Giriş, Tanıtım ve Kapsam
2 İnsan Anatomisine Giriş Anatomik Terimler Ve İnsan Yapısının Organizasyonu
3 Sistematik Anatomi ve Anotomik Terminoloji
4 Gross Anotomik Terminoloji Eksen ve Düzlemler
5 Hücre ve Dokular
6 Endokrin Sistemi
7 Solunum Sistemi
8 Ara sınav
9 Genel hücre bilgisi (düz, çizgili, kalp kası), kas hücresi ve organelleri, sinir hücresi, sinir iletimi ve kasa girişi, kas membranındaki değişimler
10 Kas kasılmasının fizyolojik oluşumu, sarkomer ve yapısı, kas hücresi içindeki olaylar, kayan flamanlar teorisi
11 Çizgili kasların ortak özellikleri ve fonksiyonları, motor üniteler, kas lifi tipleri ve özellikleri, İnsan iskelet kaslarında kas lifi dağılımı, lif tipi ve sportif performans ilişkisi,
12 Kas Kasılma Çeşitleri
13 Sindirim Sistemi Anatomisi
14 Enerji sistemleri (fosfojen, laktik asit, aerobik sistem),
15 Dolaşım sisteminin işleyişi, kalp ve damarların genel özellikleri, Starling kalp kanunu, dolaşım sistemi ve tek bir egzersizdeki değişimleri,
16 Final

Haydar Demir el, Nazan Koşar İnsan Anatomisi ve Kinesiology. Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı,2006 Anatomi Atlası, Birol Yayınevi.2002 Ergen E. Egzersiz Fizyolojisi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2002 Sönmez G.T. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, Ata Ofset Matbaacılık, Bolu, 2002 Wilmore J.H, Costill D.L. Physiology of Sport and Exercise, Human Kinetics, USA, 1994


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 1 1
Rapor Hazırlama 2 20 40
Rapor Sunma 2 20 40
Proje Hazırlama 2 20 40
Makale Kritik Etme 2 7 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Rapor 2 2 4
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 3 4 3 3 2 4 4 2 5 3 3
ÖÇ 2 3 4 4 2 4 2 4 2 4 3 5 3
ÖÇ 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3
ÖÇ 4 4 5 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3
ÖÇ 5 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3
ÖÇ 6 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4
ÖÇ 7 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3
ÖÇ 8 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek