GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB304 SPOR MEDYASI VE İLETİŞİM Ders 3 6 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilere kapsamlı spor ve medya bilgisini geniş bir bakış açısı ile kazandırmak.


Dr. Mehmet İNCE


1 Spor ile medya arasında bir ilişki kurarak yorumlayabilme.
2 Spor ve medya ilişkisinde hangi tür Kitle iletişim araçlarını kullanma seçim ilkelerini kavrayabilme.
3 Ticari sponsorluk ilişkilerinde spor ve medyanın önemini kavrayabilme.


Yok


Yok


İletişim ve Kitle İletişim Kuramları,Kitle İletişim Araçları,Dünyada ve Türkiye’de Spor Medyasının Tarihi,Medyanın Etkinliği ve Fonksiyonları,Türk Spor Medyasının Yapısı,Spor Haberlerinin Medyada Yer Alma Süreci,Haber Yazma Teknikleri,Spor Gazetecilerinin Taşıması Gereken Nitelikler,Spor ekonomisi ve medya,Olimpiyatlar ve Medya,


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İletişim ve Kitle İletişim Kuramları
2 Medya kavramı ve Kitle iletişim araçları
3 Dünyada ve Türkiye’de Spor Medyasının gelişimi,
4 Türk spor medyasının yapısı.
5 Spor gazetecisi kimdir ve nitelikleri.
6 Televizyon basını ve spor
7 Yazılı basın ve spor
8 Ara sınav
9 Radyo ve spor
10 Şifreli yayıncılık ve spor
11 Şifreli yayıncılık ve spor
12 Ticari sponsorlukta medyanın etkisi.
13 Spor ekonomisi ve medya
14 Spor medya ilişkilerinde iletişim teknolojilerinin rolü
15 Olimpiyatlar ve medya
16 Dönem sonu sınavı

•GIRGIN, A., Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i, İstanbul: İnkılap Yayınları, 2000. •Toplumsal boyutlariyla spor.Fusun Ozturk.1998 •Iletisim ve halkla iliskiler.Ilker Bicakci.1998. •Çaplı B. Medya ve etik. İmge kitabevi 2002. •Basarili reklamin sırlari.David F.Ramacitti.1998. •Şuğle M. İş hukuku açısından gazeteci ÇGD yayınları 2001. •Arthur A./jennings B. Handbook of sports and media. Hamilton printting company 2006. •Daniel B/ Louis B. Sports and media,Communıcatıon research trends Vol.22(2003)” Freiburg(switzerland)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 8 8
Rapor Sunma 1 3 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü (saat) 69

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 3 3
ÖÇ 2 3 3 3
ÖÇ 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek