GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB306 SPOR ORGANİZASYONLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Ders 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; toplam kalite yönetimi kavramlarını spor endüstrisi içerisinde yer alan tüm organizasyonlarda etkin olarak uygulayabilmelerini sağlamaktır.


Dr. Erdinç DEMİRAY


1 TKY kavramlarını anlamak
2 Sporda TKY planlarını geliştirebilmek
3 Kalite çemberlerini kurup geliştirebilmek
4 Problem çözme tekniklerini uygulayabilmek
5 Liderliğin rolünü anlamak


Yok


Yok


TKY kavramlarını anlamak, unsurlarını öğrenmek ve uygulayabilmek, modern spor yönetimi yaklaşımları çalışma alanlarına göre geliştirip uygulayabilmek


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kalite kavramı, kaliteyi oluşturan temel faktörler, tky gelişim süreci
2 Kalite öncüleri
3 Japon işletme yönetimi
4 TKY temel ilkeleri
5 Kalite çemberleri
6 Kalite çemberlerinde problem çözme teknikleri
7 PSÇU, PUKO, KÇ çalışmalarında kullanılan formlar
8 Vize Sınavı
9 Kalite eğitimi
10 TKY’de yöneticinin liderliği
11 Sporda TKY
12 Sporda TKY uygulama örnekleri
13 TKY işletme örnekleri
14 Ödül almış kalite makalelerinin değerlendirilmesi
15 Dönem Projesi sunumu
16 Final sınavı

Yatkın, A.; Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara, 2003.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 0 3
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek