GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB310 HENTBOL Seçmeli Ders Grubu 3 6 6,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrenciler; hentbol branşına ilişkin oyun kural ve yönetmelik bilgisine sahip olacak, temel teknik ve taktik kavramların uygun kullanımı hakkında gözlemsel ve uygulama becerisini edinmiş olacaklardır1 Salon hentbolu oyun kural bilgisini müsabaka formatında uygulayabilme
2 Hentbol için Türkiye Hentbol Federasyonu’nca belirlenen yönetmelikler çerçevesinde transfer, lisans tescil işlemlerini yapabilme
3 Temel teknik becerilerini uygulayabilme
4 -Grup taktiği davranışlarını bilme ve uygulama yapabilme
5 Takım taktiği ve yönetimi bilgisini uygulayabilmeYok


Oyun kuralları Oyun sahası Bireysel hücum davranışları Bireysel Savunma davranışları Grup Hücumu – Savunması Takım Hücumu – Savunması


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hentbol'ün Tanımı- Tarihçesi- Kısa Oyun ve Saha Bilgileri
2 Pas atma-tutma
3 Pas Çeşitleri. Temel pas-Sıçrayarak pas
4 Pas Çeşitleri. Bilek pası-alttan pas- ense pası- özel paslar
5 Kale Atışları. Temel Atışlar Sıçrayarak Atışlar
6 Top Sürme ve Tip
7 Aldatmalar. Topsuz aldatmalar-Top ile aldatmalar
8 ARA SINAV
9 Bireysel Savunma- Kaleci
10 Gurup Hücumu
11 Gurup Savunması
12 Takım Hücumu
13 Takım Savunması
14 Sicil-Lisans-Transfer Yönetmelikleri
15 Sicil-Lisans-Transfer Yönetmelikleri
16 Final Sınavı

1.THF Oyun kuralları ve Sicil – Lisans Yönetmeliği 2.Sevim, Y.; Hentbol Teknik-Taktik, Nobel Yayınevi, Ankara, 2002 3.Taşkıran,Y.,Demirdizen,A.,Çetin,E.,Hentbolde Temel Eğitim,Yayıncı Yayınları,Kocaeli,2002 4.Taşkıran,Y.,Hentbolda Performans, Bağırgan Yayımevi,Ankara,1997 5.Buamberger,J, Hentbol Oynayarak Öğrenme Daha İyi Oynama, Bağırgan Yayınevi,Ankara,1998 6.Urartu,Ü.,Hentbol Teknik-Taktik-Kondisyon,İnkılap Yayınevi,İstanbul,1984 7.Ertem,N.,Hentbol,Kardelen Ofset,Ankara,1997 8.Çeliksoy, M.A, Hentbol Teori Ve Pratiği, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,1996 9.Dorak, F. Hentbolde Bireysel Hücum Ve Savunma. İzmir: bilim ofset 1994 10.Bağırgan, T. Hentbolde Antrenman, Ankara: Set Ofset,1990


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 10 70
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
Toplam İş Yükü (saat) 184

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 3 3
ÖÇ 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek