GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB360 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli Ders Grubu 3 6 6,00

Lisans1. Girişimcilik süreci ile ilgili temel kavramları ve girişimciliğin davranış ve tutum özelliklerini bilmek, 2. Girişimciliği farklı ortamlarda davranış kalıbı haline getirebilmek, 3. Girişimci olarak karşılaşabilecekleri fırsatları değerlendirebilme ve zorlukların üstesinden gelebilme konusundaki farklı yöntemleri kullanma konusunda yaratıcılık gösterebilmektir. 4. Kalite ve hizmet kavramlarını anlayabilmek


Yrd. Doç. Dr. Erdinç DEMİRAY


1 Girişimcilik konusunda farklı yaklaşım ve yöntemleri kullanmak için gerekli bilgi ve beceri,
2 Yenilikçilik ve yaratıcılık teknikleri konusunda bilgi ve beceriler,
3 Girişimciliğin yerel, ulusal, uluslararası ve sektörel boyutta farklılaşan yönlerine ilişkin bilgi ve beceriler.


Yok


Yok


Girişimciliğin kurum içi veya küçük işletme-aile işletmesi boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplumsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisnde uluslararası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Girişimciliğin Tanımı
2 Girişimciliğin Önemi
3 Girişimciliğin Özellikleri
4 Girişimcilik Türleri
5 Kalite Kavramı
6 Hizmet Kalitesi
7 Proje Kavramı
8 Ara Sınav
9 Girişimcilikte Olan Gelişmeler ve Örnekler
10 Girişimcilik ve İş Ahlakı
11 Sporda girişimcilik örnekleri
12 Risk ve Risk Alma Dereceleri
13 İş Fikri
14 Final Sınavı

Toplam Kalite Yönetimi (Prof. Dr. Hasan Şimşek) sosyal Girişimcilik (Burcu Kümbül Güler)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
Okuma 7 5 35
Ev Ödevi 6 3 18
Toplam İş Yükü (saat) 189

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 3 4 2 3 5 3 3 3 2
ÖÇ 2 2 3 2 4 4 5 5
ÖÇ 3 3 5 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek