GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT205 SPORDA BESLENME Seçmeli Ders Grubu 4 7 6,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; elit olan ve olmayan sporculara yönelik üst düzey beslenme bilgilerini öğretmektir.


Dr. Öğrt. Üyesi Emine Kutlay


1 Genel beslenme ilkelerini ve sporculara yönelik besin kaynaklarını kavrayabilme;
2 Sportif başarının besinsel yönünü anlayabilme;
3 Temel (karbonhidrat, protein, lipid) ve yardımcı (vitamin, mineral ve su) besin öğelerini, temel kimyasal özelliklerini ve sportif performanstaki önemini tanımlayabilme,
4 Farklı sportif branşlardaki egzersiz ve yarışmaların öncesi, sırası ve sonrasında uygulanan farklı beslenme yöntemlerini ve uygulama nedenlerini ifade edebilme;
5 Kilo kontrolünün sağlanmasında enerji dengesi kavramı ile günlük enerji harcamasının saptanmasında dinlenik metabolik hız, fiziksel aktivite ile yiyeceklerin termik etkisi kavramlarını ve beslenme ihtiyaçlarını etkileyen durumları tanımlayabilme;
6 Kilo kontrolünün sağlanmasında vücut kitle indeksi ve bazı vücut kompozisyonu ölçüm yöntemlerini kavrayabilme
7 Enerji sistemleri için besinsel stratejileri ve çeşitli sporlara özel beslenme planlarını kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Değişik ders kitapları, dergiler, makaleler


Temel beslenme ilkeleri, kas ve egzersiz metabolizması için enerji kaynakları, temel ve yardımcı besin öğeleri, sıvı ihtiyacı ve sıvı dengesi, elektrolitler, ısı düzenlemesi, besinsel destekler, sindirim ve emilim, beslenme ihtiyaçlarını etkileyen durumlar, enerji sistemleri için beslenme stratejileri, sporcularda yeme bozuklukları, bağışıklık sistemi ve beslenme, sporlara özel beslenme planları, fitness uygulamaları ve beslenme, kilo kontrolü ve enerji dengesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel beslenme prensipleri, kas ve egzersiz metabolizması için enerji kaynakları, fitness ve spor için sağlıklı beslenme, sporcularda beslenme kaynakları.
2 Temel besin öğeleri (karbonhidrat, protein ve yağ)
3 Sıvı dengesi ve gereksinimi, elektrolitler, ısı düzenlemesi
4 Yardımcı besin öğeleri, vitaminler (organik düzenleyiciler) ve mineraller (inorganik düzenleyiciler), temel mineraller ve eser mineraller
5 Besinsel destekler (ergojenik yardımcılar), spor için destek ürünlerin değerlendirilmesi
6 Yüksek performansta beslenme etkileri, emilim ve sindirim
7 Sıvı alımı ve enerjinin zamanlaması
8 Ara sınav
9 Oksijenin yeterli dağılımı, besin kullanımı ve enerjinin kısıtlayıcıları
10 Besinsel ihtiyaçları etkileyen durumlar (seyahat, yüksek rakım, cinsiyet, yaş, vücut kompozisyonu ve ağırlık), uygun beslenme ve egzersiz ile ağırlık kazanımı ve kaybı
11 Enerji sistemlerine yönelik beslenme stratejileri (yüksek yoğunlukta patlayıcılık ve güç için anaerobik metabolizma, dayanıklılık için aerobik metabolizma)
12 Sporcularda yeme bozuklukları ile beslenme ve bağışıklık sistemi
13 Sporlara özel beslenme planları (güç ve hız sporları)
14 Sporlara özel beslenme planları (dayanıklılık sporları)
15 Sporlara özel beslenme planları (güç ve dayanıklılık gerektiren sporlar), beslenme ve fitness uygulamaları
16 Final sınavı

Manore M, Thompson J (2000) Sport nutrition for health and performance, Human Kinetics. Jeukendrup A, Gleeson M (2004) Sport nutrition, Human Kinetics. Williams MH (2007) Nutrition for health, fitness&Sport, Eighth Edition, Mc Graw Hill Companies, New York Benardot D. (2006). Advanced Sports Nutrition, 209–232, Human Kinetics, United States. Karlsson J (1997) Antioxidants and Exercise, Human Kinetics, United States. Willams MH (1998) the Ergogenics Edge, Human Kinetics, United States Concerning of advance sports nutrition different kind of journals and papers


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Seminer 1 2 2
Makale Kritik Etme 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
Ev Ödevi 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 126

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3
ÖÇ 2 5 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3
ÖÇ 3 5 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3
ÖÇ 5 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5
ÖÇ 6 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5
ÖÇ 7 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek