GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB403 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ders 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; insan kaynakları yönetimi kavramlarını spor endüstrisi içerisinde yer alan tüm organizasyonların insan kaynakları bölümlerinde etkin olarak uygulayabilmelerini sağlamaktır.


Öğr.Gör.Erdinç DEMİRAY


1 İnsan kaynakları unsurlarını tanımlayabilmek
2 İş analizi yapıp iştanımı ve iş gerekleri formu hazırlayabilmek
3 İşe alma yöntemlerini uygulayabilmek
4 İnsan kaynakları eğitimini planlayabilmek
5 Kariyer planlaması yapabilmek


Yok


Yok


İnsan kaynakları yönetimi kavramlarını anlamak, unsurlarını öğrenmek ve uygulayabilmek, spor yönetimi çalışma alanlarına göre geliştirip uygulayabilmek


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İş analizi
2 İş analizi formu hazırlama
3 İş tanımı
4 İş tanımı formu hazırlama
5 iş gerekleri
6 İş gerekleri formu hazırlama
7 İKY eğitimi Yöntemleri
8 Oryantasyon eğitimi
9 Vize haftası
10 İşe alma aşamaları
11 Performans değerlendirme
12 Kariyer planlaması
13 İşten Çıkarma
14 Mülakat teknikleri
15 CV hazırlama
16 Final sınavı

Can, H., Kavuncubaşı, Ş.; İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, 5. Baskı, Ankara, 2005.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 3 4 12
Rapor Hazırlama 2 5 10
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 93

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek