GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB357 İTALYANCA Seçmeli Ders Grubu 3 5 6,00

LisansItalyanca'ya giris: gramer, kelime haznesi, dilin yapisi1 Dilbilimsel yapıyı anlayabilme
2 Temel gramer yapısını anlayabilme
3 Kelime haznesi oluşturabilme
4 Basit yazılı metinleri ve sözlü diyalogları anlayabilme
5 Basit yazılı mesajlar ve sözlü diyaloglar oluşturabilme
6 Temel gramer kuralları bilgisine sahip olabilme
7 Bilgi alışverişinde pratik beceri gösterebilme
8 İtalyanca’yı sınırlı yapısal, gramatik ve kelime bilgisiyle temel amaçlar için kullanabilme becerisi kazanmaYok


Italyanca'ya giriş: cümle yapısı, isim ve sıfatlarda eril-dişil, tekil-çoğul olma hali, artikeller, yardımcı fiiller, 'olmak' ve 'sahip olmak' fiilleri, düzenli fiillerin şimdiki zaman halleri, bazı çok genel düzensiz fiiller, iyelik sıfatları ve zamirleri; zaman, yer ve miktar ifadeleri, edatlar, geçmiş zaman, kendini tanıtma, selamlaşma, 'ev', 'restoran', 'yemek', alışveriş, yön sorma, telefon konuşmaları, zaman ve yer ifadeleri, haftanın günleri, aylar, saatler, rakamlar, 'tatil', 'iş', vs...


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tümce yapılarına ve selamlaşma’ya giriş İtalyanca tümce kurma kuralları
2 Dişil ve eril isimler, sıfatlar ve kendini tanıtma Cinsiyet kuralları
3 Belirtme artikelleri ve yer, zaman, miktar zarfları Dişil, eril, çoğul, tekil ve düzensizler
4 Olmak ve sahip olmak fiilleri – basit bilgiler verme Yardımcı fiiller
5 Düzenli fiillerin şimdiki zaman halleri Birinci, ikinci, ücüncü şahıs çekimleri
6 Sık kullanılan düzensiz fiiller: Gelmek, gitmek, gereklilik ve zorunluluk fiilleri, vs
7 Belirtme sıfatları ve zamirleri Bu – şu
8 Vize sınavı
9 İyelik sıfatları ve zamirleri – aileniz ve kendiniz hakkında konuşmalar
10 Geçmiş zaman – geçmişteki olaylarla ilgili konuşma
11 Okuma becerileri – yazılı bir metni anlamak için gereken temel ögeler Şimdiki zaman ve geçmiş zamanda basit öyküler
12 Zarflar, edatlar; zaman, yer ve miktar ifadeleri Basit yazılı metinler oluşturma
13 Temel yazma becerileri, cümle yapısı Dikte, durumsal diyaloglar yazma
14 Geçmiş zaman Geçmiş zaman ve geçmiş zamanda süreklilik kalıplarının kullanılışı
15 Geçmiş zaman ve geçmiş zamanda süreklilik ifadeleri Metin okuma, geçmiş olaylarla ilgili konuşma
16 Final sınavı

1-’Italian One’ – set of fotocopies from various text books. 2. ‘Easy Italian’ - set of fotocopies from various reading books for beginners


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 186

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 0 2
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 2
ÖÇ 5 2
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek