GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
DTMK305TEMT TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

LisansAkademik çerçevede yapılacak teorik ve pratik çalışmalarda müzik alanında ortak dilin kullanılması. Terminoloji kavramı. Müzik tarihi içinde terminoloji bilgilerini edinme. Küreselleşme sürecinde iletişim aracı olarak müzik, kültürlerarası akışın müziğe yanıtsamalarının toplumsal statü, toplumsal roller, toplumsal kimlik, toplumsal cinsiyet gibi açılardan incelenmesi. Popüler müziğin sosyolojik kavramlar çerçevesinde tartışılması


Doç. Dr. Esin de THORPE MILLARD


1 1.Öğrenciler müzikte terminolojiyi ve çeşitli müzik sistemleri içindeki müzik terimlerini kullanabilirler.
2 2.Yabancı müzik terimlerini kendi dillerinde açıklayabilirler.
3 3.Kendi alanlarındaki müzik terimleri ile ilgili kaynakları değerlendirebilirler.
4 4.Alanları dışındaki müzik terimleri ile ilgili kaynakları değerlendirebilirler.
5 5.Müziği yönlendiren toplumsal dinamikleri saptayabilme ve değerlendirme becerisinin kazandırılması.
6 6.Görsel ve işitsel sunum hazırlayabilirler.

Birinci Öğretim[Yok]


Müzik yazımında kullanılan terimlerin kökenlerinin açıklanması, İtalyanca, Almanca, Fransızca, İngilizce kullanımları ve küresel örneklerle incelenme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanım, müzik ve toplum kavramlarına genel bakış
2 Terminoloji kavramı. Müzikte terminoloji.
3 Farklı müzik sistemleri içinde terimler
4 Temel müzik tarihi ve Batı Müziği tarihi içinde tarihsel terminoloji
5 Müzikte hız ve ritm terminolojisi.
6 Müzikte hız ve ritm terminolojisi.
7 Müzikte zaman
8 Ara sınav.
9 Müzikte nüans terminolojisi
10 Müzikte nüans terminolojisi
11 Besteci, yorumcu ve dinleyici arasındaki ilişkiler
12 Toplumsal Roller ve Müzik
13 Toplumsal Değişim ve Müzik
14 Toplumsal kimlik ve müzik
15 Popüler kültür ve Müzik.
16 Final Sınavı

CHAMPIGNUELLE, B., Müzik Tarihi, [Çev. Tanju Gökçöl], Gelişim Yayınları, İstanbul, 1975. / ÇALIŞIR, Feridun, Müzik Dili Sözlüğü,Yeni Dağarcık yayınları, Ankara. / DEMİRAY, Kemal, Batı Dilleri Sözcüklerine Karşılıklar Kılavuzu, T.D.K., Ankara, 1972. / GAZİMİHAL, M. Ragıp, Musiki Sözlüğü, M.E.B., İstanbul, 1961. / HODEIR, Andre, Müzik Türleri ve Biçimler, [Çev. İlhan Usmanbaş], İletişim Yayıncılık, 1992. / SAY, Ahmet, Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994. / AKTÜZE, İrkin, Müziği Anlamak – Ansiklopedik Müzik Sözlüğü, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2004. King Antony D., “Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi”, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998. Özkul Osman, “Kültür ve Küreselleşme”, Açılım Kitap, İstanbul, 2008. Chin-Tao Wu, “Kültürün Özelleştirilmesi”, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek