GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
HNB0101 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (HENTBOL ) Seçmeli Ders Grubu 1 1 5,00

LisansBu dersin sonunda öğrenciler; hentbol branşına ilişkin oyun kural ve yönetmelik bilgisine sahip olacak, temel teknik ve taktik kavramların uygun kullanımı hakkında gözlemsel ve uygulama becerisini edinmiş olacaklardır.1 Salon hentbolu oyun kural bilgisini müsabaka formatında uygular
2 Hentbol için Türkiye Hentbol Federasyonu’nca belirlenen yönetmelikler çerçevesinde transfer, lisans tescil işlemlerini yapar
3 Temel teknik becerilerini uygular
4 Grup taktiği davranışlarını bilir ve uygulama yapar
5 Takım taktiği ve yönetimi bilgisini uygular

Birinci Öğretim1. Salon hentbolu oyun kural bilgisini müsabaka formatında uygular 2 Hentbol için Türkiye Hentbol Federasyonu’nca belirlenen yönetmelikler çerçevesinde transfer, lisans tescil işlemlerini yapar 3 Temel teknik becerilerini uygular 4 Grup taktiği davranışlarını bilir ve uygulama yapar 5 Takım taktiği ve yönetimi bilgisini uygular


• Oyun kuralları • Oyun sahası • Bireysel hücum davranışları • Grup Hücumu • Takım Hücumu


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hentbolun Tanımı, Dünya'da ve Türkiye'de Tarihsel Gelişimi
2 Pas atma-tutmaya ilişkin oyun ve alıştırmalar Pas Çeşitleri. Temel pas, Sıçrayarak pas, Bilek pası-alttan pas-arkadan pasın oyun ve alıştırmalarla öğretimi.
3 Kale Atışları. Temel Atışlar (alçak-orta yükseklikte ve yüksek temel atışlar), sıçrayarak atışların öğretimi
4 Kale Atışları. Düşerek Atışlar: Öne düşerek- yana düşerek ve bükülü atışların öğretimi
5 Top sürmeye ilişkin oyun ve alıştırmalar. Sıçrayarak ve sıçramadan yapılan tip hareketinin öğretimi
6 Aldatmalar. Topsuz ve Top ile aldatmaların oyun ve alıştırmalarla öğretimi
7 Grup Hücumları. Çapraz Geçişler ve Pozisyon değiştirmeler (top ile topsuz)
8 Grup Hücumları. Yükleme (düz-ters) - Düz Dalma, Perdeleme- Perdeleme + yuvarlanma
9 Grup Hücumları. Kombine grup hücumları
10 ARA SINAV
11 Oyun Kuralları
12 Hentbolda Yetenek Seçimi
13 Hentbol Yönetmelikleri
14 Plaj Hentbolu, Sokak Hentbolu, Çim Hentbolu, Tekerlekli Sandalye Hentbol, İşitme Engelli Hentbolu

1. THF Oyun kuralları ve Sicil – Lisans Yönetmeliği 2. Sevim, Y.; Hentbol Teknik-Taktik, Nobel Yayınevi, Ankara, 2002 3. Taşkıran,Y.,Demirdizen,A.,Çetin,E.,Hentbolde Temel Eğitim,Yayıncı Yayınları,Kocaeli,2002 4. Taşkıran,Y.,Hentbolda Performans, Bağırgan Yayımevi,Ankara,1997 5. Buamberger,J, Hentbol Oynayarak Öğrenme Daha İyi Oynama, Bağırgan Yayınevi,Ankara,1998 6. Urartu,Ü.,Hentbol Teknik-Taktik-Kondisyon,İnkılap Yayınevi,İstanbul,1984 7. Ertem,N.,Hentbol,Kardelen Ofset,Ankara,1997 8. Çeliksoy, M.A, Hentbol Teori Ve Pratiği, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,1996 9..Dorak F. HENTBOL - Okullarda ve Kulüplerde Teknik-Taktik Uygulamalar. Nobel AkademikYayıncılık, İstanbul-2014, 296 sayfa. ISBN : 978-605-133-996-2 10.Dorak F, Vurgun N. Hentbol. Oyun Duyusundan Hızlı Oyuna. Taktik Antrenmandan Psikolojik Antrenmana. Ege Üniversitesi Basımevi,İzmir- 2008, 134 sayfa. ISBN: 978-975-97964-6-4 11.Dorak F. Hentbolde Bireysel Hücum ve Savunma Tekniklerinin Oyun ve Alıştırmalarla Öğretimi. Saray Kitapevi, İzmir- 1997, 132 sayfa. ISBN: 975-7816-60-4 12.Dorak F. Hentbolde Kaleci. Teknik-Taktik-Kondüsyon. Saray Kitapevi, İzmir- 1994, 154 sayfa. ISBN: 975-7816-59-0

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Gözlem 4 2 8
Rapor Hazırlama 4 2 8
Rapor Sunma 4 2 8
Bireysel Çalışma 6 3 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Ev Ödevi 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 143

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek