GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
RCM0101 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (RİTMİK CİMNASTİK ) Seçmeli Ders Grubu 1 1 5,00

Lisans


Türkçe


-İnsan hareketi ve mekaniği, ritmik cimnastik (RC)’te tarihsel süreçler ve günümüzdeki uygulamaları, estetik anlayışı, çocuğun fiziksel ve doğal yapısı, RC’in çocuğun gelişimi üzerine etkileri, yetenek tarama ve seçime yönelik kriterleri kavratmak, değerlendirme kuralları hakkında bilgi vermek, müzik eşliğinde, aletsiz veya el aletleri ile değişik yön, düzlem, açılarda, uzay/alan/mekan kullanımları ile hareket zenginliğini kazandırmak, yaratıcılığı geliştirmek (koordinatif yetiler), bu kazanımları her yaşta bu eğitimi alacak bireylere, aktarabilmektir. -Ulusal ve uluslar arası yarışmalar ve organizasyonlar hakkında bilgi edinmek, hareketleri analiz edebilmek, biyomekanik faktörler, hareket sembollerini tanımak ve yazabilmek, hareketleri şekilsel ifade edebilmek, hareket kombinasyonları yaratabilmek, alternatif araçlar yaratabilmek ve kullanabilmek, genç cimnastikçi, fiziksel kültürü kavramak, küçükler kategorisi yarışma hazırlıkları ve seri yapabilmek, vücut tekniğini geliştirici çalışmaları (bale, Amerikan, kondisyon), beceri ve koordinasyonu, olası sağlık sorunlarını kavrayabilmek, Türkiye Cimnastik Federasyonu talimatları hakkında bilgi edinmek. İp aletinin kullanım ve becerilerini uygulama, planlama ve geliştirmek, direnç egzersizlerinin önemini kavratmak, sürat ve hareketin temposu, ekonomisi hakkında bilgi kazandırmak, hareket tekniğini arttırıcı plyometric antrenmanlar hakkında bilgi kazandırmak ve RC ile ilgili güncel araştırmalara yöneltmektir.


Dr. Öğretim üyesi Emine KUTLAY


1 RC’te antrenörlük mesleğinin ihtiyacı ve gerekliliklerini kavrayabilme, RC’te uluslar arası ve ulusal federasyon ve kurumları konusunda bilgi sahibi olabilme,
2 İnsan hareketi ve mekaniğini kavrayabilme. Çocuğun gelişim süreçleri, RC’in çocuğun gelişimi üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi olabilme, Estetik algılama, vücut tekniği, temel dans ve müzik bilgileri edinebilme ve bu bilgileri hareket eğitiminde kullanabilme,
3 RC’te yetenek tarama ve seçim kriterlerini (öncelikli olarak vücut yapısı ve esneklik) kavrayabilme. Temel motor becerilerden esneklik, hareketlilik ve tendon eğitimi hakkında bilgi edinebilme, Değerlendirme kuralları hakkında bilgi sahibi olabilme
4 Ulusal ve uluslar arası yarışmalar ve organizasyonları tanıyabilme, Ulusal Federasyonun talimatları hakkında bilgi edinebilme, Hareket analizi yapabilme ve hareketleri sembollerle yazabilme. Hareket kombinasyonları oluşturabilme, küçükler kategorisi seriler hazırlayabilme ve alternatif araçlar geliştirebilme,
5 Genç cimnastikçi ve ihtiyaçlarını kavrayabilme. Vücut tekniğini geliştirmeye yönelik çalışmaları, beceri-koordinasyon, motor zamanlamayı, hareket ekonomisini kavrayabilme, RC ile ilgili olası sağlık sorunları ve önlenmesi hakkında önlemler alabilme,
6 İp aleti kullanım becerilerini uygulama planlama ve geliştirebilme, Multidisipliner alanlardan yararlanarak mesleki yeterliliklerini geliştirebilme, Vücut tekniğinin arttırılmasına yönelik direnç egzersizleri hakkında bilgi edinebilme, RC’te sürat yeteneği ve önemini, hareketin temposunu kavrayabilme, RC ile ilgili güncel bilgileri, teknolojik gelişmeleri, takip edebilme.

Birinci Öğretim


yok


[Yok]


-RC’te antrenörlük, Antrenman bilimi terminolojisi, RC hakkında genel bilgiler, ulusal ve uluslar arası tarihsel gelişimi, ulusal ve uluslar arası federasyonlar ve birlikleri tanıma, insan hareketi ve mekaniği, çocuğun fiziksel gelişimi, müzik bilgisi ve müzik motor beceriler, eğitsel oyunlar, RC’in çocuklara kazandırabileceği özellikler, alternatif aletlerle hobi grupları yaratmak, RC’de yetenek seçimi ve kriterleri, cimnastikçilerin RC’ ği bırakma nedenleri, vücut elementleri, koordinatif yetiler, temel dans eğitimi vücut hareketleri ile küçük kombinasyonlar oluşturma, temel bale eğitimi, değerlendirme kuralları -Ulusal ve uluslar arası yarışmalar ve organizasyonlar hakkında bilgi edinme, RC’te hareket analizleri (görsel araçlarla-RC’de kinetikler ve kinematikler), biyomekanik faktörler, hareket sembollerini tanıma, sembolik ifadelerle hareketleri yazabilme, hareketleri şekilsel ifade edebilme, başlangıç düzeyi antrenmanlar planlama, alternatif eğitim araçları yaratabilme ve kullanabilme, küçükler kategorisi yarışma hazırlıkları (aletsiz seri), bale eğitimi, RC’te vücut tekniği çalışmaları (Amerikan çalışmaları), Basit kondisyon çalışmaları, koordinasyon, RC’ te güvenli çalışma, olası sağlık sorunları ve önlenmesi, Türkiye Cimnastik Federasyonu talimatlarını inceleme İp aleti özellikleri, kullanımları, hareket analizleri, hareket sembolleri, ip aleti zorlukları, ip aletinin vücut zorlukları ile kullanımları, sürat, RC ile ilgili bilimsel makale incelemeleri, plyometrik çalışmalar


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 RC’te antrenörlük, (Rekrasyonel, eğlence, dans ve yarışmaya yönelik) Antrenman bilimi terminolojisi, RC hakkında genel bilgiler, ulusal ve uluslar arası tarihsel gelişimi, ulusal ve uluslar arası federasyonlar ve birlikler, estetik algı ve yorum - İnsan hareketi ve mekaniği Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi ve süreçleri Çocuk ve spor kültürü, çocuğun hareketlerini değerlendirme ve kritik etme -Basit, aksak ritimler, müzik bilgisi, temel dans eğitimi (klasik, modern, halk, salon, standart danslar) ve müzik motor beceriler
2 -Eğitsel oyunlar, ritim geliştirici çalışmalar, alternatif aletlerle RC, hobi grupları yaratmak, eğitim teknolojileri, alternatif aletlerle RC, hobi grupları -Ritmik cimnastiğin çocuklara kazandırabileceği özellikler, herkes için RC, cinsiyet ve RC RC’te yetenek tarama ve seçme kriterleri, norm takibi ve geliştirilmesi, RC’te sağlık bilgisi ve cimnastikçilerin RC’ bırakma nedenleri
3 Esneklik, hareketlilik ve tendon eğitimi -RC’te vücut elementleri (salınımlar, daireler, sekizler, dönüşler, yol katetmeler, ritmik adımlar, sekme ve hoplamalar, pre-akrobatik elementler) salınımlar, daireler, sekizler, dönüşler, yol katetmeler, ritmik adımlar, sekme ve hoplamalar, akrobatik elementler
4 Koordinatif yetiler (hareketlerde denge, ritim, tepki, ayrıştırma, birleştirme, yönlendirme, değiştirme yetileri, alan uzay, yön düzlem açı kullanımları, akıcılık) - Vücut hareketleri ile küçük kombinasyonlar oluşturma -salınımlar, daireler, sekizler, dönüşler, yol katetmeler, ritmik adımlar, sekme ve hoplamalar, akrobatik elementler - Bağlantı elementlerini kullanabilme
5 Temel bale eğitimine giriş (temel duruşlar, kol, bacak, gövde kullanımları) ayak bileğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar Değerlendirme kurallarına giriş (vücut –alet tekniği) temel duruşlar, kol, bacak, gövde kullanımları
6 -Ulusal ve uluslar arası yarışmalar ve organizasyonlar hakkında bilgi edinme - RC’te hareket analizleri (görsel araçlarla-RC’de kinetikler ve kinematikler) biyomekanik faktörler -Ritmik cimnastikte hareket sembollerini tanıma, sembolik ifadelerle hareketleri yazabilme -RC’te hareketleri şekilsel ifade edebilme
7 -Vücut hareketlerini birleştirme, seri hazırlama teknikleri -RC’te başlangıç düzeyi antrenmanlar, alternatif araçlar yaratabilme ve kullanabilme -Genç cimnastikçi ve fiziksel kültür Kombinasyonlar oluşturma
8 vize sınavı
9 -Küçükler kategorisi yarışma hazırlıkları (aletsiz seri) -Bale eğitimi (orta düzey) -RC’te vücut tekniği çalışmaları (Amerikan çalışmaları) - Kondisyon çalışmaları Aletsiz seri uygulamaları -Yer minderinde yapılan statik, dinamik kuvvet, esneklik ve beceriye yönelik çalışmalar -Vücut ağırlığı veya aletlerle yapılan egzersizler
10 -Beceri ve koordinasyon, motor zamanlama, zamanı ve uzayı hissetme, hareket ekonomisi - RC’te güvenli çalışma, başlangıç düzeyi ve olası sağlık sorunları ve önlenmesi -Türkiye Cimnastik Federasyonu talimatlarını inceleme (ana statü, antrenör, eğitim, hakem vb. talimatlar)
11 İp aletinin özellikleri, tutunma barı egzersizleri (bale eğitimi) İp aleti seri analizleri (görsel) İp aleti hareket analizleri (görsel) İp aleti için kullanılan semboller İp aletinin tutuşları ve kullanımları, rotasyonları
12 İp aletinin tutuşları ve kullanımları, rotasyonları RC’de kullanılan direnç egzersizleri (ip atlama, elastik bantlar, kum torbaları)
13 İp aleti ile yapılan fırlatma ve yakalamalar İp aleti içinden, adımlamalar, ritmik adımlar sıçrama veya atlamalar, sekme veya hoplamalar ile geçiş İp aleti ile değişik vücut zorluklarıyla yapılan sıçramalar/atlamalar ve dengeler İp aleti ile değişik vücut zorluklarıyla yapılan pivotlar ve esneklik/dalgalar İp aleti ile yapılan riskler, pre-akrobatik elementler, ip aletinde başlangıç, orta ve ileri düzey hareketler
14 Sürat becerisi ve hareket tekniğindeki önemi, hareketin temposu RC ile ilgili bilimsel makale incelemeleri, plyometrik çalışmalar
15 Final sınavı

1. Bompa T, Carrera MC, (2005), Periodization Training for Sports, Second Edition, Human Kinetics, USA 2. Bompa T, (1999), Periodization Training for Sports, Human Kinetics, USA 3. Henriette AH, (1983); Gymnastica Ritmika Sportiva, Bucureşti 4. Jastrejevskaya N, (1995); Rhythmic Sportive Gymnastics Theory and Practice, FIG, Edition 5. Jastrjembskaia N, Titov Y, (1999): Rhythmic Gymnastics, Human Kinetics, USA. 6. http://www.fig-gymnastics.com/ (17.09.2009) 7. FIG-Statüs, Technical regulation, Code of point (2009-2012/2013-1016), Ritmik Cimnastik Değerlendirme Kuralları, Çev. Emine Kutlay, http://www.turkcimfed.gov.tr 8. Schwabowski R, Brzank R, Nicklas I, Hoffmann W, Grob F (1992), Rhythmische Sportgymnastik, Mayer& Mayer Verlag 9. Gienger S (1988) Rhythmische Sport Gymnastik, Reinbek bei Hamburg, 10. Palmer CH (2003) Teaching Rhythmic Gymnastics, Human Kinetics, USA Araçlar: Müzik seti, minder (14x14m), ip, çember, top, labut, kurdele, bale tutunma barları, değişik yükseklikte cimnastik araçları, CD/DVD çalarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 14 3 42
Ev Ödevi 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek