GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
RCM0102 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (RİTMİK CİMNASTİK ) Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Lisans


Türkçe


Çember aletinin kullanım ve becerilerini, uygulama, planlama ve geliştirmek, antrenman sonrası toparlanma ve fizyoterapi uygulamaları hakkında bilgi kazandırmak, kas kuvveti ve RC’ deki önemini kavratmak, güncel bilimsel araştırmalara yöneltmek Top aletinin kullanım ve becerilerini, uygulama, planlama ve geliştirmek, nöromotor fonksiyon ve antrenman, proprisepsiyon antrenmanlar hakkında bilgi kazandırmak ve RC’ deki önemini kavratmak, güncel bilimsel araştırmalara yöneltmek


Dr. Öğretim Üyesi Emine Kutlay


1 Çember aletinin kullanım ve becerilerini, uygulama, planlama ve geliştirebilme Multidisipliner alanlardan yararlanarak mesleki yeterliliklerini geliştirebilme, RC’te toparlanma ve fizyoterapi uygulamaları hakkında bilgi kazanabilme Kas kuvveti ve hareket tekniğindeki önemi, hareket kontrolünde etkili mekanizmaları kavrayabilme RC ile ilgili güncel bilgileri, teknolojik gelişmeleri, takip edebilme,
2 Top aletinin kullanım ve becerilerini, uygulama, planlama ve geliştirebilme, Multidisipliner alanlardan yararlanarak mesleki yeterliliklerini geliştirebilme, Nöromotor fonksiyon ve antrenman, onun vücut hareket tekniği gelişimindeki önemini kavrayabilme, Proprisepsiyon antrenmanları hakkında bilgi kazanabilme, RC ile ilgili güncel bilgileri, teknolojik gelişmeleri, takip edebilme.

Birinci Öğretim


Uzmanlık Alan Eğitimi 1 (ritmik cimnastik) dersinin alınması önerilir.


[Yok]


Çember aleti özellikleri, kullanımları, hareket analizleri, hareket sembolleri, çember aleti zorlukları, çember aletinin vücut zorlukları ile kullanımları, kas kuvveti ve hareket tekniğindeki önemi, hareketin kontrolü, RC ile ilgili bilimsel makale incelemeleri Top aleti özellikleri, kullanımları, hareket analizleri, hareket sembolleri, top aleti zorlukları, top aletinin vücut zorlukları ile kullanımları, RC’de nöromotor fonksiyon ve antrenmanlar, propriosepsiyon, RC ile ilgili bilimsel makale incelemeleri, yarışma takipleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çember aletinin özellikleri, tutunma barı egzersizleri (bale eğitimi) Çember aleti seri analizleri (görsel) Çember aleti hareket analizleri (görsel)
2 Çember aleti için kullanılan semboller Çember aletinin tutuşları ve kullanımları, rotasyonları Çember aletinde salınım, daire, sekizler ve yerde vücut üzerinde yuvarlamalar
3 Çember aleti için kullanılan semboller Çember aletinin tutuşları ve kullanımları, rotasyonları Çember aletinde salınım, daire, sekizler ve yerde vücut üzerinde yuvarlamalar
4 Çember aleti için kullanılan semboller Çember aletinin tutuşları ve kullanımları, rotasyonları Çember aletinde salınım, daire, sekizler ve yerde vücut üzerinde yuvarlamalar
5 Çember aleti ile yapılan fırlatma ve yakalamalar Çember aleti içinden değişik geçişler (adımlamalar, hoplamalar, sekmeler, ritmik adımlar)
6 Çember aleti içinden değişik geçişler (adımlamalar, hoplamalar, sekmeler, ritmik adımlar) Çember aleti ile değişik vücut zorluklarıyla yapılan pivotlar ve esneklik/dalgalar
7 Çember aleti ile yapılan riskler, pre-akrobatik elementler, çember aleti başlangıç, orta ve ileri düzey hareketleri Kas kuvveti ve hareket tekniğindeki önemi, hareketin kontrolü
8 Vize sınavı
9 Top aletinin özellikleri, tutunma barı egzersizleri (bale eğitimi) Top aleti seri analizleri (görsel) Top aleti hareket analizleri (görsel) Top aleti için kullanılan semboller
10 Top aletinin tutuşları ve kullanımları, aktif pasif zıplatmalar Top aletinde salınım, daire, sekizler ve yerde vücut üzerinde yuvarlamalar RC’de nöromotor fonksiyon ve antrenman
11 Top aleti ile yapılan fırlatma ve yakalamalar Top aleti ile yapılan, adımlamalar, hoplamalar, sekmeler, ritmik adımlar
12 Top aleti ile değişik vücut zorluklarıyla yapılan sıçramalar/atlamalar ve dengeler Top aleti ile yapılan değişik vücut zorluklarıyla yapılan pivotlar, rotasyonlar ve esneklik/dalgalar
13 Top aleti ile yapılan DER, pre-akrobatik elementler, top aleti başlangıç, orta ve ileri düzey hareketleri
14 Propriosepsion ve RC, hareket tekniğindeki yeri, önemi, hareket kontrolü, RC ile ilgili bilimsel makale incelemeleri, yarışma takipleri

1. Bompa T, Carrera MC, (2005), Periodization Training for Sports, Second Edition, Human Kinetics, USA 2. Bompa T, (1999), Periodization Training for Sports, Human Kinetics, USA 3. Henriette AH, (1983); Gymnastica Ritmika Sportiva, Bucureşti 4. Jastrejevskaya N, (1995); Rhythmic Sportive Gymnastics Theory and Practice, Copyright FIG, Edition 5. Jastrjembskaia N, Titov Y, (1999): Rhythmic Gymnastics, Human Kinetics, USA. 6. http://www.fig-gymnastics.com/ (17.09.2009) 7. FIG-Statüs, Technical regulation, Code of point (2009), Ritmik Cimnastik Değerlendirme Kuralları, Çev. Emine Kutlay, http://www.turkcimfed.gov.tr 8. Schwabowski R, Brzank R, Nicklas I, Hoffmann W, Grob F (1992), Rhythmische Sportgymnastik, Mayer& Mayer Verlag 9. Gienger S (1988) Rhythmische Sport Gymnastik, Reinbek bei Hamburg, 10. Palmer CH (2003) Teaching Rhythmic Gymnastics, Human Kinetics, USA Ekipman: Müzik seti, minder (14x14m), ip, çember, top, labut, kurdele, bale tutunma barları, değişik yükseklikte cimnastik araçları, CD/DVD çalar



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek