GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
VLB0101 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (VOLEYBOL ) Seçmeli Ders Grubu 1 1 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; voleybolun tarihçesi, saha ve malzeme bilgisi ile temel oyun kurallarını, mini ve midi voleybol oyun kurallarını kavratmak ve voleybola yeni başlayan sporculara yönelik topa alışma çalışmaları, eğitsel oyunları ve temel teknikleri (manşet, parmak pas, servis, planjön, smaç, blok) öğretmektir.


Doç. Dr. Gülbin RUDARLI


1 Voleybolun tarihçesini anlatabilme; Saha ve malzeme bilgisi sahibi olabilme, voleybol temel oyun kurallarını ifade edebilme; Midi, mini ve voleybol oyun kurallarını ve antrenman drillerini kavrayabilme
2 Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak eğitsel oyunları hazırlayıp uygulatabilme; Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak topa alışma çalışmalarını, temel duruşları ve kayma adımlarını hazırlayıp uygulatabilme;
3 Voleybolda temel tekniklerin basamaklı öğretimini anlayabilme;
4 Voleybol oyun kurallarını öğrenebilme –takım oluşumu ve oyun düzeni, oyun hareketleri- ve maç sırasında yorumlayabilme

Birinci Öğretim


YOK


[Yok]


Voleybol oyun kuralları, mini ve midi voleybol oyun kuralları- saha ve malzeme bilgisi, voleybolun tarihçesi, voleybola özgü eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel teknikler (parmak pas - öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas - öne, geriye, yandan; alttan servis; tenis servis; planjön – takla, burgu, göğüs ile öne-yana; smaç –çapraz ve paralel alana; servis –çapraz ve paralel alana; smaç servis, blok –tekli, eşli, üçlü; planjön – takla, burgu, göğüs ile öne ve yana).


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Voleybolun tarihçesini anlatabilme; Saha ve malzeme bilgisi sahibi olabilme, voleybol temel oyun kurallarını ifade edebilme; Konunun uygulanması
2 Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak eğitsel oyunları hazırlayıp uygulatabilme; Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak topa alışma çalışmalarını, temel duruşları ve kayma adımlarını hazırlayıp uygulatabilme; Konunun uygulanması
3 Öne parmak pasın, Geriye, sıçrayarak, yandan parmak pasın basamaklı öğretimini anlayabilme; Konunun uygulanması
4 Öne manşet pasın, Geriye, yandan manşet pasın basamaklı öğretimini anlayabilme; Konunun uygulanması
5 Alttan servisin ve Tenis servisin basamaklı öğretimini anlayabilme; Konunun uygulanması
6 Voleybol oyun kurallarını öğrenebilme –takım oluşumu ve oyun düzeni, oyun hareketleri- ve maç sırasında yorumlayabilme Konunun uygulanması
7 Smacın –çapraz ve paralel alana- basamaklı öğretimini anlayabilme; Blok –tekli, eşli, üçlü- hareketinin basamaklı öğretimini anlayabilme; Konunun uygulanması
8 vize
9 Servisin -smaç servis- basamaklı öğretimini anlayabilme; Servisin –çapraz ve paralel alana- basamaklı öğretimini anlayabilme; Konunun uygulanması
10 Planjönün –öne, yana, omuz dönüşü, burgu, göğüs üstüne- basamaklı öğretimini anlayabilme; Konunun uygulanması
11 Mini voleybol oyun kurallarını ve antrenman drillerini kavrayabilme Konunun uygulanması
12 Midi voleybol oyun kurallarını ve antrenman drillerini kavrayabilme Konunun uygulanması
13 Temel tekniklerin basamaklı öğretiminin öğrenciler tarafından uygulanabilmesi Konunun uygulanması
14 Temel tekniklerin basamaklı öğretiminin öğrenciler tarafından uygulanabilmesi Konunun uygulanması
15 Final sınavı

Bengü M. Adam Voleybol, Adam yayıncılık, 1983 TVF Voleybol Resmi oyun Kuralları, Sim matbaacılık, Ankara, 2001 Tiryaki SE. Yeni Başlayanlar için Voleybol, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1999 Özsu N. Oyunlarla Spor Eğitimi, Dumat Ofset, Mersin, 2008 Aracı H. Voleybol, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 Onay C. Branşlara Göre Eğitsel Oyunlar, Özbiçer Basım Evi, Mersin, 2008 Barth K, Heuchert R. (Çev Editörü: D Mirzeoğlu) Voleybol Öğreniyorum, Spor yayınevi, Ankara, 2009Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek