GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB251 ATLETİZM Seçmeli Ders Grubu 2 3 6,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, atletizm spor dalını oluşturan koşu, atlama, atma, yürüyüş ve çoklu branşlara ilişkin yarışma kurallarını öğretme, saha ve araç-gereçleri tanıtmaktır.


Yrd.Doç.Dr. Fehime HASLOFÇA, Necati Gürleyen


1 Atletizm spor dalını oluşturan koşu, atlama, atma, yürüyüş ve çoklu branşlara ilişkin yarışma kurallarını öğrenebilme,
2 Engelli koşular, Düz Sürat koşuları ve Bayrak koşuların saha ve araç-gereçlerini tanımlayabilme,
3 Uzun atlama, Üçadım atlama, Yüksek atlama ve sırıkla atlamanın saha ve araç-gereçlerini tanımlayabilme,
4 Disk, Gülle ve Çekiç Atmanın saha ve araç-gereçlerini tanıyabilme,
5 Çoklu yarışmalar ve Sportif Yürüyüş baranşlarının saha ve araç-gereçlerini tanımlayabilme,
6 Atletizm kültürünü oluşturabilme,
7 Atletizmde Yarışma Organizasyonlarını tanımlayabilme


Yok


Yok


Atletizmin sınıflandırılması, Atletizm kültürünün yaygınlaştırılmasında alınması gereken önlemler, Dersin birinci bölümünde Düz Sürat Koşuları, Bayrak Koşuları, Uzun Atlama ve Gülle Atma, ikinci bölümünde ise Engelli Koşular, Yüksek Atlama, Disk Atma, Çoklu baranşlar, Yürüyüş ve Atletizmde Yarışma Organizasyonları, IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) Çocuk Atletizmi programı


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atletizmin sınıflandırılması, Atletizm kültürünün yaygınlaştırılmasında alınması gereken önlemler Uygulamaya ön hazırlık çalışması
2 Düz Sürat Koşularına ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler. Reaksiyon ve alçak çıkış alıştırmaları
3 IAAF Çocuk Atletizmi programı Çocuk Atletizmi uygulaması
4 Bayrak Koşularına ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler Bayrak yarışması Uygulaması
5 Uzun Atlama branşına ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler. Uzun Atlama Uygulaması
6 Gülle Atma branşına ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler. Gülle Atma Uygulaması
7 Engelli Koşulara ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler Engelli Koşu Uygulaması
8 Ara sınav Ara sınav
9 Yüksek Atlama branşına ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler. Yüksek Atlama Uygulaması
10 Disk Atma branşına ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler. Disk Atma Uygulaması
11 Çoklu branşlara (heptatlon ve dekatlon) ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler. Çoklu Yarışma Uygulama Örneği (60m-Gülle Atma-Uzun Atlama)
12 Sportif Yürüyüş branşına ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler. Sportif Yürüyüş Uygulaması
13 Atletizmde Yarışma Organizasyonları Koşularda ölçüm ve sıralama, atlamalarda ölçüm ve sıralama, atmalarda ölçüm ve sıralama uygulaması
14 Uluslar arası yarışma organizasyonun yapısı ve özellikler Hareketlerin pekiştirilmesi
15 Atletizmin Gelişiminde Okul, kulüp ve Aile ilişkileri Sınava hazırlık çalışması
16 Final sınavı Final sınavı

. Carr G.A.(1991) “Fundamentals of Track and Field” Leisure Press 2. IAAF(2009) “Atletizm Yarışma Kuralları”, Atletizm Federasyonu 3. IAAF 2006 “Kids’ Athletics” Programı, 4. İşler M,(1985) “Okullarda Atletizm”, Milli Eğitim Basımevi 5. Kruber D., (1981) “Tiefstart – Hürdenlauf”, Verlag Hofmann Schorndorf 6. Kruber D.(1977), “Weitsprung - Dreisprung”, Verlag Hofmann Schorndorf 7. Kruber D.,(1979) “Straddle – Flop - Stabhochsprung”, Verlag Hofmann Schorndorf 8. Kruber D.(1978), “Kugelstoss – Ballwurf – Speerwurf – Diskuswurf ”, Verlag Hofmann Schorndorf 9. Oberbeck H.(1979), “Mehrkampftraining”, Verlag Hofmann Schorndorf


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 10 5 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
Toplam İş Yükü (saat) 166

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 2
ÖÇ 4 2
ÖÇ 5 2
ÖÇ 6 2
ÖÇ 7 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek