GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB101 EĞİTİME GİRİŞ Ders 1 1 3,00

Lisans


Türkçe


Eğitimin temel kavramları, varsayımları, tartışmaları araştırma ve inceleme yöntemleri, Eğitim bilimi tarihsel gelişimi, Eğitim olgusu karşısında durumu felsefî, tarihsel, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik yönleriyle tanımlaması ve açıklanması ve tartışılması, Türk eğitim sisteminin yapısı Öğretmenlik mesleği konularında bilgi sağlamaktır.


Doç. Dr. Olcay KİREMİTCİ


1 Eğitimin temel kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini tanımlayabilme
2 Eğitim olgusu karşısında durumu felsefî, tarihsel, sosyolojik ve ekonomik yönleriyle tanımlayabilme
3 Toplumsallaşmada etkili olan öğeleri, toplumsallaşmanın nasıl olduğunu açıklayabilme
4 Eğitimdeki yeni eğilimleri ve yaklaşımları kavrayabilmek.
5 Milli eğitim sisteminin temel yapısını ve işleyişini kavrayabilmek.
6 Eğitimin diğer bilim alanları ile ilişkilerini kavrayabilmek.

Birinci Öğretimyok


Eğitimin temel kavramlarını, Meslek seçimi, öğretmenlik mesleği ve etiği, Öğretmenlik mesleğinde yeterlilik alanları, Etkili öğretmen özellikleri, Eğitimin bilim olarak gelişimi, Bilim olarak eğitim, Eğitim alanında araştırma konuları, Eğitimin felsefi temelleri, Türk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi, Türk milli eğitim sistemini düzenleyen genel esaslar, Millî eğitimin temel ilkeleri, Türk millî eğitim sisteminin genel yapısı, v Eğitimin sosyolojik temelleri, Öğretmenlik mesleği ve çağdaş yaklaşımlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğitim ile ilgili temel kavramlar
2 Eğitim ile ilgili temel kavramlar II
3 Türkiyedeki eğitimin tarihsel gelişimi
4 Eğitimin felsefi ve psikolojik temelleri
5 Eğitimin sosyal ve kültürel temelleri
6 Eğitimin ekonomik ve hukuksal temelleri
7 Eğitim alanında bilimsel araştırma
8 VİZE
9 Eğitimin amaç ve işlevleri
10 Türk eğitim sistemi
11 Türk milli eğitim sistemini düzenleyen genel esaslar
12 Bir meslek olarak öğretmenlik
13 21. yüzyılda eğitim
14 21. yüzyılda eğitim
15 Bir eğitim öğretim ortamı olarak okul ve sınıf
16 Final

Ekiz, D., Durukan H., (2006) Eğitim Bilimlerine Giriş, İstanbul, Lisans yayıncılık Özyurt, S., (2000) Öğretmenlik Mesleğine Giriş 2. baskı, Adapazarı, Değişim Yayınları Demirel, Ö., Kaya, Z., (2003) Öğretmenlik Mesleğine Giriş, 3. baskı, Pegem yayınları Özdemir, S., Yalın, H., İ., ve Sezgim. (2004), Öğretmenlik mesleğine giriş,5. Baskı. Ankara, Nobel Yayınları Fidan, N., Erden, M. (1985), Eğitime Giriş Alkım Yayınları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 4 8
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 104

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 2
ÖÇ 2 2 4 2 4 5
ÖÇ 3 2 3 3 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek