GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Ders 1 1 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyoloji ile ilgili temel kavramları öğrenmelerini; toplumsal değişim ve gelişimleri nedenleri ile kavrayabilmelerini ve toplum-eğitim ilişkisini irdeleyerek analizler yapabilmelerini sağlamaktır.


Dr. Ersin AFACAN


1 Sosyoloji konusunda temel kavramları öğrenebilme
2 Eğitim sosyolojisini ve Türkiye’deki eğitim sosyolojisinin tarihsel gelişimini tanıyabilme
3 Toplum-birey ilişkisi konusunda bilgi sahibi olabilme
4 Toplumsal olayları analiz edebilme
5 Eğitimin toplumsal temellerini anlayabilme
6 Toplum ve eğitim arasındaki ilişkileri açıklayabilme
7 Kültür ve eğitim arasındaki ilişkiyi anlayabilme
8 Eğitim ve diğer kurumlar arasındaki ilişkileri açıklayabilme
9 Toplum-eğitim ve öğretmen faktörünün karşılıklı etkileşimini irdeleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu dersin içeriği, sosyolojinin tanımı ve sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, küreselleşme ve toplumsal değişme, toplumsal etkileşim ve günlük yaşam, kültür, toplumsallaşma ve aile ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak eğitim, eğitim ve eşitsizlik, çocuk-ebeveyn-okul etkileşiminin sosyolojik açıdan analizi, küreselleşme ve eğitim konularından oluşmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, içeriği, önemi, dersin işleyişi ve değerlendirilmesine yönelik bilgiler
2 Sosyolojinin tanımı
3 Sosyolojinin alt dalları
4 Eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı, gelişimi
5 Toplumsallaşma süreci
6 Toplumsallaşma ve Özellikleri
7 Arasınav
8 Toplumsal Cinsiyet- I
9 Toplumsal Cinsiyet-II
10 Toplumsallaşma ve ailenin önemi
11 Eğitimin toplumsal işlevleri
12 Çocuk, ebeveyn ve okul ilişkisinin sosyolojik analizi
13 Küreselleşme ve eğitim
14 Değişen Değerler ve Küresel Vatandaşlık
15 Kuşaklar ve eğitim gereksinimleri: Sessiz Kuşak, Bebek Patlaması Kuşağı X,Y,Z ve Alfa Kuşağı
16 Final

- Arslan-Cansever, B., & Önder-Erol, P. (2020). Sociological Perspectives on Educating Children in Contemporary Society (pp. 1-343). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-1847-2 - Avcı, M. Özalp, A. (2020). Eğitim Sosyolojisi. İstanbul: Lisans Yayıncılık. - Çelikkaya, H. (2019). Fonksiyonel Eğitim Sosyolojisi - Pedagojik Formasyon Amaçlı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. - Doğan, İ. (2018). Eğitim Sosyolojisi- Kavramlar ve Sorunlar. Ankara: Pegem Akademi. - Tezcan, M. (2019). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. - Topses, M.D. (2019). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. - Wisdom, S., Leavitt, L., & Bice, C. (2019). Handbook of Research on Social Inequality and Education (pp. 1-556). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-9108-5


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 12 2 24
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 4 4 5
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7 4 4
ÖÇ 8 4 3
ÖÇ 9 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek