GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TKS108 FUTBOL Seçmeli Ders Grubu 1 2 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, Türk Futbol Tarihi ve Dünya Futbol Tarihi ile ilgili gelişimini kavramasını, oyun kurallarını anlamasını, futbolda kullanılan temel teknik becerileri öğrenmesidir.


Assoc. Prof. Dr. Melih BALYAN, Dr. Muzaffer KATİPOĞLU, Dr. Levent DEMİRKESEN, Dr.Aykut E. CANÜZMEZ


1 Türk Futbol Tarihi ve Dünya Futbol Tarihinin gelişimini kavrayabilmek.
2 Futbolda sistemleri inceleyebilmek.
3 Temel teknik eğitimi konusunda gerekli genel ve özel öğretim yöntemlerini kullanabilmek.
4 Futbolda oyun kurallarını anlayabilme ve öğretebilmek.
5 Futbolda temel teknik beceri öğretimini sağlayacak gerekli bilgi donanıma sahip olma ve bunu yeni ders ortamlarında tasarlayabilmek.


Yok


Yok


Futbol tarihi ve oyun kuralları konusunda gerekli bilgi donanımın sağlanması, genel ve özel öğretim yöntemlerinin verilmesi, oyun sistemleri konusunda bilgilendirilmesi, futbolda kullanılan temel teknik becerilerinin uygulanması ve öğretebilme becerilerinin kazandırılması.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel ve özel öğretim yöntemleri (teorik) Konunun sahada uygulaması
2 Dünya Futbol tarihi (teorik) Top kontrolleri (pratik)
3 Türk Futbol tarihi Top sürme (pratik)
4 Futbol oyun kuralları (teorik) Üst vuruş tekniği (pratik)
5 Futbol oyun kuralları (teorik) İç üst vuruş (pratik)
6 Futbol oyun kuralları (teorik) Ayak içi vuruş (pratik)
7 Oyun kuralları (teorik) Ayak dış vuruş (pratik)
8 - VİZE - VİZE
9 - Kafa vuruşu (pratik)
10 - Çalım teknikleri (pratik)
11 Oyun Sistemleri (teorik) Çalım teknikleri (pratik)
12 Oyun Sistemleri (teorik) topa müdahale teknikleri (pratik)
13 Davetli antrenör ile söyleşi (teorik) Taç atışı, kaleci tekniği (pratik)
14 Dönem proje sunumu -Konunun sahada uygulaması
15 Dönem proje sunumu -Konunun sahada uygulaması
16 Final Sınavı -

1-Başyazıcıoğlu M., Futbolda teknik alıştırmalar ve alan uygulamaları, 1997, Ankara 2-Topkaya İ., Atatekin T., Futbol Eğitim Öğretimi, 1998, İzmir 3-Balyan M., Vural F., Oyunlar İle Futbol Eğitimi,2006, Ankara 4-Luxbacher J., Soccer Steps tu Success, 1991, ABD 5-Weın H., Developing Youth Soccer Players, 2001, ABD 6-Apaydın A., Futbolda teknik ve teknik Antrenman uygulamaları, 1999, Bursa


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Proje Hazırlama 2 2 4
Proje Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 5 15
Toplam İş Yükü (saat) 93

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 2 3 1
ÖÇ 2 4 2 1
ÖÇ 3 4 2 4 5 4 4 2 1
ÖÇ 4 4 1 1 1
ÖÇ 5 3 4 4 3 1 5 5 5 5 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek