GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BES206 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Ders 2 4 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı dans aracılığı ile hareket becerileri, bilişsel becerileri, koreografik ve yaratıcı usulleri, sosyal ve estetik becerileri, postürü, vücut imajını, artistik sunumu, sağlıklı olmayı geliştirmek, farklı dans formlarını tanıtmaktır


Asst.Prof.Dr.Emine KUTLAY


1 Hareket potansiyeli, estetik düşünceyi, ritim duygusunu ve hayal gücünü arttırabilme, ve bu kazanımları kendi spor dalına aktarabilmek.
2 Dans aracılığı ile düşünce ve duyguları yaratıcı hareket deneyimleriyle kendini ifade edebilmek.
3 Duygusal fiziksel sosyal-eğlenceli sağlıklı bir çevre oluşturma ve geliştirebilmek.
4 Toplumun bütün popülasyonlarında dansa ilişkin konsept geliştirebilmek.
5 Farklı dans uygulamalarını kavrayabilmek
6 Dans kurs/seminerleri ve onun en yeni bilgilerini takip edebilmek.
7 Dansta teknolojiyi onun bütün yaklaşımlarını, literatür, bilimsel makaleler ve performansları takip edebilmek.


Yok


Müzik seti, ayna, tutunma barı


Dansın tarihçesi, Neden dansa ihtiyaç duyuyoruz? Dans terminolojisi, kültürel farklılıklar ve dans, video kaset (CD) izleme, profesyonel dansçıların vücut hareketlerini ve performanslarını analiz etme, basit ritimleri tanıma, ritim, müzik ve alanı kullanma, uzaysal farkındalık, hayal gücünü kullanma, ritmik oyun ve aktiviteler, lokomotor and lokomotor olamayan hareketler, doğaçlama, temel vücut hareketleri, uzanmayı geliştirme ve gerilimi rahatlatma, adımlama teknikleri, koordinasyon, denge, bağlantı, esnekliğin gelişimi, gövdenin kuvvetlenmesi, temel bale egzersizleri, dans kompozisyonu ve koreografi, yaratıcı düşünce şekilleri, hareket farkındalığı ve hayal gücü, duygusal gelişim ve ifade, dansta pratik uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dansın tarihçesi, Neden dansa ihtiyaç duyuyoruz? Dans terminolojisi, kültürel farklılıklar ve dans, video kaset (CD) izleme, tüm dans formlarında profesyonel dansçıların vücut hareketlerini ve performanslarını analiz etme Konunun sahada uygulaması
2 Basit ritimleri tanıma (2/4, ¾, 4/4), ritim, müzik ve alanı kullanma, uzaysal farkındalık (düzlemler, yönler, yörüngeler, yükseklik seviyeleri, yol katetme şekilleri), hayal gücünü kullanma, ritmik oyun ve aktiviteler, lokomotor ve lokomotor olmayan hareketleri kullanma Ritim ve müziği kullanma, temel hareketler, kombinasyonlar oluşturma, grup egzersizleri
3 Dansı yaratma ve uygulama, doğaçlama, temel vücut hareketleri, uzanmayı arttırma gerilimi rahatlatma (kasılma- gevşeme), adımlama teknikleri, yol katetmeler, sekmeler ve hoplamalar, salınımlar ve daireler, dönüşler, dalgalar, Isınma ve gerdirme egzersizleri, hareket kombinasyonları grup egzersizleri
4 Temel vücut hareketleri, koordinasyon ve dengeyi geliştirme, bağlantı, esneklik, gövdeyi güçlendirme, vücudun eklemlerinin fonksiyonlarını anlama Isınma ve gerdirme egzersizleri, hareket kombinasyonları grup egzersizleri
5 Temel bale egzersizleri (barda ve yerde), temel ayak ve kol pozisyonları Ayak çalışması, vücudun büyük bölgeleri için egzersizler
6 Dans komposisyonları ve koreografi, hareketlerin mantıksal bağlantıları, akıcılık, zorlukların dağılımı, bağlantı elementleri, müzikle teknik estetik ve duygusal ilişki, müzüksel zamanlama Pratik uygulamalar
7 Yaratıcı düşünce becerisi, yaratıcı hareket ve dans, hareket farkındalığı ve hayal gücü, duygusal gelişim ve ifade, her hareketin karakterinde uyum oluşturmak Pratik uygulamalar modern dans teknikleri
8 Ara sınav Uygulama
9 Viyana valsi, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler Temel ritim, ayak hareketleri, vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve partnerle uygulama
10 Samba, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri) Temel ritim, ayak hareketleri, vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve partnerle uygulama
11 Cha cha cha, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri) Temel ritim, ayak hareketleri, vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve partnerle uygulama
12 Rumba, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri) Temel ritim, ayak hareketleri, vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve partnerle uygulama
13 Jive, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri) Temel ritim, ayak hareketleri, vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve partnerle uygulama
14 Paso Doble, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri) Temel ritim, ayak hareketleri, vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve partnerle uygulama
15 Arjantin tango, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler Temel ritim, ayak hareketleri, vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve partnerle uygulama
16 Final sınavı Uygulama

1. Scheff H, Sprague M, Nichols S Mc G (2005), Experiencing dance, Human Kinetics 2. Franklin E (1996), Dynamic Alignment, through imagery, Human Kinetics 3. Laird W (1988), Technique of Latin Dancing. 4. Minton SC (1986) Choreography, Second Edition, Human Kinetics 5. Schrader CA (1996) A Sense of Dance, Human Kinetics. 6. Weber B, Weber F (1994) Moderne Tanze, Falken-Verlag GmbH, Frankfurt


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 7 49
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 7 49
Toplam İş Yükü (saat) 157

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 3 5 3
ÖÇ 2 5 3 4 5 2 4
ÖÇ 3 3 5 2 5 4 5
ÖÇ 4 4 4 4 5 5 4
ÖÇ 5 5 2 5 3 2 5 3
ÖÇ 6 3 4 3 5
ÖÇ 7 5 5 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek