GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BES303 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ Ders 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Beden eğitimi ve spor dersinde öğretim yaklaşımları, Öğretim yaklaşımlarının ilkeleri, Öğretim yaklaşımlarındaki öğretmen-öğrenci rolleri, Öğretim yaklaşımlarının bireyin gelişimine etkileri, Öğretim yaklaşımlarının eksik ve üstün yönleri, Öğretim yaklaşımlarını kullanarak ders planı hazırlama, Öğretim yaklaşımlarına göre hazırlanan ders planlarını uygulama, Öğretim yaklaşımlarının seçiminde rol oynayan etmenler, Öğretim planlarında yaratıcı etkinlikler konularında yeterli duruma getirmektir


Doç. Dr. Melih BALYAN


1 Beden eğitimi ve spor dersinde öğretim yaklaşımlarını açıklayabilmek
2 Öğretim yaklaşımlarının ilkelerini açıklayabilmek
3 Öğretim yaklaşımlarındaki öğretmen-öğrenci rollerini açıklayabilmek
4 Öğretim yaklaşımlarının bireyin gelişimine etkilerini açıklayabilmek
5 Öğretim yaklaşımlarının eksik ve üstün yönlerini ayırt edebilmek
6 Öğretim yaklaşımlarını kullanarak ders planı hazırlayabilmek
7 Öğretim yaklaşımlarına göre hazırlanan ders planlarını kullanabilmek
8 Öğretim yaklaşımlarının seçiminde rol oynayan etmenleri açıklayabilmek
9 Öğretim planlarında yaratıcı etkinliklere yer verebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Özel öğretim yöntemlerinde temel kavramlar, Sporda değişik öğretim yaklaşımları, Sunuş yolu yaklaşımının, Buluş Yaklaşımının özellikler, Sunuş yaklaşımındaki stillerin (A,B,C,D,E) amacı, hazırlık, uygulama, değerlendirme, eksik ve üstün yönleri, stile özgü ders plan örnekleri ve çalışma yaprakları, sınıf ve alan uygulamaları, bu stillerde beceri gösterimi, salon organizasyonu


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Özel öğretim yöntemlerinde temel kavramlar, Konunun uygulaması
2 Sporda değişik öğretim yaklaşımları, Sunuş yolu yaklaşımının, Buluş Yaklaşımının özellikler, Konunun uygulaması
3 Komut Stili (A) A Stilinin Uygulaması ve değerlendirmesi
4 Alıştırma Stili (B) BStilinin Uygulaması ve Değerlendirmesi
5 İşbirlikli Stili (C) C Stilinin Uygulaması ve Değerlendirmesi
6 Kendini değerlendirme Stili (D) D Stilinin Uygulaması ve Değerlendirmesi
7 Katılım Stili (E) E Stilinin Uygulaması ve Değerlendirmesi
8 Ara sınav
9 Öğrenci sunumları Alan uygulama
10 Öğrenci sunumları Alan uygulaması
11 Öğrenci sunumları Alan uygulama
12 Öğrenci sunumları Alan uygulama
13 Öğrenci sunumları Alan uygulama
14 A-E Stillerin genel Özellikleri Ders planında çoklu yöntem Alan uygulama
15 Genel tekrar Alan Uygulaması
16 FİNAL SINAVI

Demirhan, G., (2006) Spor Eğitiminin Temelleri, Ankara, Spor yayınevi ve kitapevi ile Bağırgan yayınevi. Mosston, M., Ashworth, S., (1986) Teaching Physical Education Third Edition, the United of America Macmillan publishing Company. CHRİSTİNA, R. W., CARCOS, D. M. COACHES GUIDE TO TEACHING SPORT SKILLS. IIIinois Human Kinestetics Champaing pp.41-60Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Rapor Hazırlama 1 8 8
Rapor Sunma 1 8 8
Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5
ÖÇ 6 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5
ÖÇ 7 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5
ÖÇ 8 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 9 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek