GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TKS307 HENTBOL Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrenciler; hentbol branşına ilişkin oyun kural ve yönetmelik bilgisine sahip olacak, temel teknik ve taktik kavramların uygun kullanımı hakkında gözlemsel ve uygulama becerisini edinmiş olacaklardır1 Oyun kuralları bilgisini yarışma formatında kullanabilmek.
2 THF yönetmeliklerine göre transferlerin, resmi lisanslamanın ve tescilin işlenmesi hakkında bilgi edinebilmek.
3 Hentbolun temel teknik becerilerini bilmek ve uygulayabilmek.
4 Grup taktiklerini bilmek ve uygulayabilmek.
5 Takım taktiklerini ve takım yönetimini bilmek ve uygulayabilmek.Yok


Oyun kuralları Oyun sahası Bireysel hücum davranışları Bireysel Savunma davranışları Grup Hücumu – Savunması Takım Hücumu – Savunması


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hentbol'ün Tanımı- Tarihçesi- Kısa Oyun ve Saha Bilgileri Konunun sahada uygulaması
2 Pas atma-tutma Konunun sahada uygulaması
3 Pas Çeşitleri. Temel pas-Sıçrayarak pas Konunun sahada uygulaması
4 Pas Çeşitleri. Bilek pası-alttan pas- ense pası- özel paslar Konunun sahada uygulaması
5 Kale Atışları. Temel Atışlar Sıçrayarak Atışlar Konunun sahada uygulaması
6 Top Sürme ve Tip Konunun sahada uygulaması
7 Aldatmalar. Topsuz aldatmalar-Top ile aldatmalar
8 ARA SINAV Konunun sahada uygulaması
9 Bireysel Savunma- Kaleci Konunun sahada uygulaması
10 Gurup Hücumu Konunun sahada uygulaması
11 Gurup Savunması Konunun sahada uygulaması
12 Takım Hücumu Konunun sahada uygulaması
13 Takım Savunması Konunun sahada uygulaması
14 Sicil-Lisans-Transfer Yönetmelikleri
15 Sicil-Lisans-Transfer Yönetmelikleri Konunun sahada uygulaması
16 Final Sınavı

1.THF Oyun kuralları ve Sicil – Lisans Yönetmeliği 2.Sevim, Y.; Hentbol Teknik-Taktik, Nobel Yayınevi, Ankara, 2002 3.Taşkıran,Y.,Demirdizen,A.,Çetin,E.,Hentbolde Temel Eğitim,Yayıncı Yayınları,Kocaeli,2002 4.Taşkıran,Y.,Hentbolda Performans, Bağırgan Yayımevi,Ankara,1997 5.Buamberger,J, Hentbol Oynayarak Öğrenme Daha İyi Oynama, Bağırgan Yayınevi,Ankara,1998 6.Urartu,Ü.,Hentbol Teknik-Taktik-Kondisyon,İnkılap Yayınevi,İstanbul,1984 7.Ertem,N.,Hentbol,Kardelen Ofset,Ankara,1997 8.Çeliksoy, M.A, Hentbol Teori Ve Pratiği, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,1996 9.Dorak, F. Hentbolde Bireysel Hücum Ve Savunma. İzmir: bilim ofset 1994 10.Bağırgan, T. Hentbolde Antrenman, Ankara: Set Ofset,1990


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 10 1 10
Rapor Hazırlama 4 5 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 3 5 2 4 4 4 3 3 4 2
ÖÇ 2 1 4 1 1 1 1
ÖÇ 3 4 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1
ÖÇ 4 4 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1
ÖÇ 5 4 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek