GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AE401 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


1.Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimine yönelik olumlu tutum geliştirir.2.Haraket Eğitimi ve Hareket Yoluyla Eğitim, Beden Eğitimi, Oyun ve Oyun Öğretimiyle ilgili temel kavramları kavrar.3.Beden Eğitiminde öğretmenin sahip olması gereken yeterlikler ve sorumlulukları kavrar4.İlköğretim düzeyinde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi dersinin amaçlarını kavrar ve öğretim programını tanır.5.İlköğretim düzeyindeki çocukların (7-12 yaş) gelişim özellikleri ve bu özelliklere göre Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda anlayış kazandırır6.Oyun oluşturma, oyun dağarını geliştirme ve bir oyunu amaçlarına uygun sınıf içi ya da dışı ortamlarda oynatabilir.7.Oyun tasarımı ile ilgili örnek etkinlikler, ders planı hazırlama ve uygulama becerisi kazanır. hale gelmesini sağlamaktır.


A. Meliha Canpolat


1 Beden eğitimi ve oyun öğretiminin öğretmenlik uygulamaları içindeki önemini fark edebilmek.
2 Beden Eğitiminde öğretmenin sahip olması gereken yeterlikler ve sorumlulukları kavrayabilmek.
3 İlköğretim düzeyinde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi dersinin amaçlarını kavrayabilmek ve öğretim programını tanıyabilmek.
4 Oyun tasarımı ile ilgili örnek etkinlikler, ders planı hazırlama ve uygulama becerisi kazanabilmek.
5 Oyun oluşturabilmek, oyun dağarını geliştirebilmek ve bir oyunu amaçlarına uygun sınıf içi ya da dışı ortamlarda oynatabilmek.

Birinci Öğretim


-


-


1.Oyun kuramları, oyun çeşitleri, oyun öğretiminin genel ilkelerinin kavranması. 2.Motor gelişim, motor gelişim aşamaları, motor hareket kategorilerinin öğrenilmesi.3.Konu ve hedefler doğrultusunda; Serbest oyun, Müzik, Türkçe dil etkinlikleri, Kurallı oyunlar Jimnastik, Yemek, Dinlenme ve Kavram Kazanmaya Yönelik Alıştırmalar zamanına ait oyun örnekleri, hazırlanarak sınıf ortamında uygulamalı sunum.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oyunla tanışma ve oyun kavramı üzerine tartışma
2 Beden Eğitimi ve oyun öğretiminin tanımı, önemi, gelişime etkisi, genel ve özel amaçları
3 Oyun kavramı, oyunun önemi ve oyun öğretiminin amacı, oyun seçimi ve öğretimi, ilköğretim oyunları
4 Herhangi bir ders planında oyun nasıl kullanılır, işlevi nedir?
5 Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
6 Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
7 Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması
8 Ara sınav
9 Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması
10 Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
11 Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
12 Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
13 Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
14 Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
15 Genel değerlendirme ve genel özet
16 Yıl Sonu Sınavı

-Adıgüzel, H.Ömer (1993) Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, -Baran, Musa (1993) Çocuk Oyunları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. -Gücü, H.K “E.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ders notları” , Bornova 1999-2004 -Güneş, Ahmet (2001) Okullarda Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Pegem A Yayınları, Ankara. -Kale, Rasim (2003) Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Nobel Yayınları, Ankara. -Karagül, T. “Beden Eğitimi Öğretim Yöntemleri” A.Ü.Açık Öğretim Fak. yayınları, Eskişehir 1993 -Sel, Ruhi (1990) Her Yaşa Göre Oyunlar Rontlar Halk Dansları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. -Tamer, K. “Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi”, Meteksan Ltd.Şti. Ankara 1997 -Tamer, Kemal (1987) Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Andolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. -Tüfekçioğlu, Ümran (edt.) 2001, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. -Yıldırım Üzeyir ve Emine (2000) Çocuk Oyunları, Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara. *Çeşitli Güncel makaleler, bildiriler vb.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Rapor Hazırlama 8 2 16
Bireysel Çalışma 10 8 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 4 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5 4 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek