GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AE404 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Sporcunun müsabaka öncesi, anı ve sonrasında psikolojik hazırlığı ve meydana gelen psikolojik problemlerin giderilmesi


Prof. Dr. Zişan Kazak


1 Genel psikolojik ilkeleri kavrayabilmek.
2 Spor ve egzersiz psikolojisi ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olabilmek.
3 Grup ve takım birlikteliği ile grup dinamiklerini kavrayabilmek.
4 Egzersize katılım nedenlerini anlayabilmek.
5 Egzersiz davranışına ilişkin kuramsal modeller hakkında bilgi sahibi olmak.
6 Bilişsel ve davranışsal değişim stratejisi ilkelerini anlayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersin tanımı, temel kavramlar, amacı, gelişimi ve günümüzdeki çalışma alanları, sporda performansı etkileyen bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, psikolojik antrenman, yarışma, sporda grup dinamiği ve dinamik.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor psikolojisi tarihi
2 Spor psikolojisinde bilinen yaklaşımlar
3 Kişilik
4 Dikkat ve bilişsel çıktılar
5 Motivasyon
6 Bilişsel yaklaşımlar ve motivasyon
7 Duygular ve stres
8 Ara sınav
9 Rekabet kaygısı
10 Stres yönetimi
11 Sosyal süreçler
12 Sosyal gelişim ve spor
13 Cinsiyet ve spor
14 Grup süreci ve performans
15 Kişilerarası ilişkiler ve tutarlılık
16 Final sınavı

Ders Kitabı : Handbook of Sport Psychology, Gerson Tenenbaum.



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Tartışma 7 1 7
Soru-Yanıt 7 1 7
Takım/Grup Çalışması 3 5 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Okuma 3 5 15
Rapor 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 93

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2 1 2
ÖÇ 3 2 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5 4 4 4
ÖÇ 6 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek