GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AE202 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, ilk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun belirlenmesinin öğretilmesidir.


Öğrt. Gör. Mehmet Yakup ACAR


1 İlk insanoğlunun var olduğu günlerde yaşayış şekilleri ve yerleşik hayata geçiş sürecini anlayabilmek.
2 Yerleşik hayata geçtikten sonra toplumsallaşma sürecini anlayabilmek.
3 Boş zaman olgusunun yaratılması ve buna bağlı olarak oyunlardaki artışı hakkında bilgi sahibi olmak.
4 İlk uygarlıklarda ve ilk medeniyetlerde oynanan oyunlar hakkında bilgi sahibi olabilmek.
5 Oyunların spora nasıl dönüştüğü hakkında bilgi sahibi olabilmek.
6 Antik Yunan döneminde spor anlayışı ve uygulanışları hakkında bilgi sahibi olabilmek.
7 Antik Yunan ve Roma dönemindeki spor tesisleri hakkında bilgi sahibi olabilmek.
8 Antik Yunan’da başlayan ve antik Roma’da son bulan antik olimpiyatların kuruluş ve kaldırılış nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilmek.
9 Orta çağda spor anlayışı hakkında bilgi sahibi olabilmek.
10 Yeni çağda spor anlayışı hakkında bilgi sahibi olabilmek.
11 Modern olimpiyatların amaçları ve günümüzde uygulanışı hakkında bilgi sahibi olabilmek.
12 Türkiye’deki ören yerlerindeki antik spor tesisleri hakkında bilgi sahibi olabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İlk insanoğluyla başlayan hareketlerin oyuna dönüşmesi ve daha sonra spor olması ve günümüze kadar bütün toplumların ve ülkelerin spora bakış açılarını aktarmak.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Beden eğitimi ve spor kavramı, spor olgusunun kurumsallaşması.
2 İlk uygarlıklar olan eski Türkler, İranlılar, Çinliler, ve Hintlilerde spor.
3 Sümerler,Asur-Babil, Hititler ve antik Mısırlılarda spor.
4 Girit’te spor.
5 Antik Yunanlılarda spor anlayışı,spor tesisleri ve eğitim.
6 Antik Yunanlılarda spor çeşitleri, yapılışları ve spor anlayışının değişmesi.
7 Antik Yunanlılarda başlayan antik olimpiyatlar.
8 Ara sınav
9 Antik Romalılarda spor anlayışı, spor tesisleri, spor çeşitleri ve gladyatör dövüşleri.
10 Antik olimpiyatlarının kaldırılma nedenleri.
11 Batı Anadolu’daki antik spor tesisleri hakkında bilgi.
12 Orta çağda spor anlayışı.
13 Yeni çağda spor anlayışı.
14 Türkiye’de cumhuriyet döneminde spor anlayışı
15 Modern olimpiyatların kuruluşu, Olimpizm kavramının öğretilmesi ve olimpiyatların geleceği.
16 Final Sınavı

Alpman, C. Eğitimin bütünlüğü içinde beden eğitimi ve çağlar boyunca gelişimi, İstanbul. 1972. Akurgal, E. Anadolu uygarlıkları,İstanbul,1998. Greyse,B.De.Les jeux de Zeus,Bruxelles,1982. Saltık, S. Antik stadyumlar,İstanbul,1995. Kahraman,A.Osmanlı devletinde spor,Ankara,1995 Alexiou,S. Minos uygarlığı,İstanbul,1991. Keten,M. Türkiye’de spor,Ankara 1993. Swaddling, J, Antik olimpiyat oyunları,İstanbul 2000Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 6 1 6
Alan Gezisi 4 2 8
Bireysel Çalışma 8 1 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 5 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 3 4 4 3 4
ÖÇ 2 3 3 3 3
ÖÇ 3 4 4 3 4 3
ÖÇ 4 4 3 4 3 4
ÖÇ 5 3 4 3 3 3
ÖÇ 6 3 5
ÖÇ 7 3 4 3 4
ÖÇ 8 4 3 4 4
ÖÇ 9 4 3 4 3 3
ÖÇ 10 4 3 4 4
ÖÇ 11 4 4 4 3 4
ÖÇ 12 4 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek