GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AE204 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; genel olarak müziğin tanımı ve oluşumunu kavratmak, Geleneksel Türk Müziğini tanıtmak, genel hatlarıyla öğretmek, kuramsal bilgilere uygulama çalışmalarını da ekleyerek kültürümüze sahip çıkmaktır.


DR. ÖZGEN KÜÇÜKGÖKÇE


1 Genel müzik terimi hakkında tanımlama yapabilmek.
2 Sesin oluşumu ve duyumun nasıl gerçekleştiğini kavrayabilmek.
3 Müzik teorisini tanımlayabilmek.
4 Anahtar kavramı ve kullanımlarını kavrayabilmek.
5 Nota değerleri ve yazılışlarını kavrayabilmek.
6 Sus işaretleri ve kullanımlarını öğrenebilmek.
7 Derece ve aralık kavramını öğrenerek uygulayabilmek.
8 Dönüş ve değiştirme işaretlerini kavrayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Genel müzik kavramının tanımından yola çıkarak, sesin oluşumu, bir müzik eserinin oluşumunda önem taşıyan kuramsal öğelerin tanımları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Müziğin tanımı
2 Sesin tanımı ve müzikal sesleri birbirinden ayıran özellikler
3 Müzik teorisi
4 Anahtar kavramı ve çeşitleri
5 Nota değerleri ve yazılışları
6 Sus işaretleri
7 Derece ve aralık kavramı
8 Ara sınav
9 Dönüş işaretleri
10 Değiştirme işaretleri
11 Dikte ve deşifre kavramları
12 Bona ve solfej kavramları
13 Ölçü
14 Çoğaltma noktası
15 Nota değer tablosu
16 Final sınavı

Türk Dersleri, Zeki Yılmaz, İstanbul, 1988. Türk Musikisi Nzariyatı ve Usulleri, İsmail Hakkı Özkan, İstanbul, 1990.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Derse Katılım 14 20
Uygulama/Pratik 14 20
Takım/Grup Çalışması 14 20
Gösterme 14 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 60
Gözlem 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Takım/Grup Çalışması 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 2 2 2 2
ÖÇ 2 2 4 4 5 5 4
ÖÇ 3 3 2 5 5
ÖÇ 4 4 2 4 2 4
ÖÇ 5 5 5 4 3 4
ÖÇ 6 3 3 3 5 3 3 5
ÖÇ 7 4 5 4 4 2
ÖÇ 8 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek